Aktuality

LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska. Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7,…

Viac …

Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. …

Viac …

Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA. Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo…

Viac …

Panelová diskusia “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”

Pre každé dieťa, každé právo!Aj zástupcovia Linky detskej istoty sa v pondelok 20. 11. 2023, pri príležitosti Svetového dňa detí, zúčastnili panelovej diskusie “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”, ktorú zorganizoval UNICEF. Cieľom diskusie bolo poukázať na právo na inklúziu aj tých najzraniteľnejších detí do 🇸🇰 spoločnosti:▪️ detí odídencov a migrantov▪️detí so zdravotným znevýhodnením▪️ detí z chudobného a znevýhodneného…

Viac …

Linka detskej istoty Kampaň: Dobrá správa – máme práva!

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Novembrová kampaň “Dobrá správa – máme práva!” a TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Diskriminácia je forma násilia a jedným z hrubých porušení práv. Linka detskej isototy odštartovala novembrovú kampaň: “Dobrá správa, máme práva!” Dôsledným dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa sa riadime počas celého nášho fungovania Linky detskej istoty. Rozhodli sme…

Viac …

Bibliotéka 2023 – Beseda s Linkou detskej istoty

Boli ste už na Bibliotéke 2023? Ak nie, neváhajte, máte na to ešte celý tento víkend. Linka detskej istoty ďakuje Vydavateľstvu Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh za pozvanie na besedu so žiakmi základných škôl. Interaktívnu besedu vo štvrtok skvelo odmoderovala Lucia Lackovičová a so žiakme sme sa spoločne rozprávali o…

Viac …

Výcvik nových poradcov Linky detskej istoty

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY DENNÉHO ŠTÚDIA VŠ Hľadáme špecificky študentky a študentov denného štúdia VŠ pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika…) 3. a 4. ročníkovBrigádnicka práca a následne študentská prax na Linke detskej istoty (LDI)Flexibilita pracovného času – služieb na LDI je podmienkou – Linka funguje NON-STOP 24/7…

Viac …
1 2 3
Scroll to Top