Poradňa Odpíšeme Ti!

Poradňa Odpíšeme Ti!

Pre deti a mladých, ako i dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí.
Stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom? Nezostávaj potichu. Odpovieme Ti cez telefón, čet či email.

Volajte: 116111
• NON-STOP
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Četujte: cez www.odpisemeti.sk
Denne 18:00-22:00
Email: 116111@ldi.sk

Deti a mladí, ktorých sa šikanovanie dotýka akýmkoľvek spôsobom (či už sú šikanovaní, alebo svedkovia šikany), sa môžu kedykoľvek obrátiť na bezplatnú a anonymnú poradňu Linky detskej istoty, kde nájdu podporu a priestor byť vypočuté a majú možnosť spoločne s našimi poradkyňami a poradcami hľadať riešenia, ako čo najlepšie zvládnuť situáciu.

Spoločne môžeme zastaviť šikanu!

Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým, koho vo svojom okolí poznáš, alebo sa bojíš či hanbíš to povedať rodičom, či učiteľom, alebo si sa už možno pokúšal/a šikanu nejako riešiť a situácia sa zatiaľ nezmenila k lepšiemu, kontaktuj nás a porozprávame sa a budeme spoločne hľadať riešenia.
Linka 116111 je tu pre aj pre Teba!

“Odvaha je cesta a strach je len parazit,“ znie hlavné posolstvo piesne, ktorú nahrala Jana Kirschner so Separom. Pieseň je súčasťou kampane Opdíšeme ti, ktorú podporuje Nadácia Markíza. Jej cieľom je nielen rozprávať o šikane, ale aj podať pomocnú ruku obetiam šikanovania, ktoré často nevedia alebo sa nemajú na koho obrátiť. 

Poradňu “Odpíšeme ti” prevádzkuje NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE Linka detskej istoty na tel. čísle 116111 a online (čet / e-mail) na www.odpisemeti.sk.

Pre deti*

Čo mám robiť, ak som obeťou šikany?

Keď prežívaš takéto nepríjemné pocity, mal by si vedieť, že nikto ti nemá právo ublížiť, vysmievať sa ti alebo sa k tebe správať zle. Máš právo sa cítiť bezpečne.

Šikanovanie je vždy nesprávne, či sa deje v škole, vonku alebo na sociálnych sieťach.
Nezostaň v tom sám! Porozmýšľaj, komu sa môžeš vo svojom okolí zdôveriť, kto by sa vedel o teba postarať a zabezpečiť tvoju ochranu.
Ubezpečujem ťa, že je dôležité to niekomu povedať, či už rodičom, priateľom, pani učiteľke… Aj v škole máš možnosť zájsť za pani psychologičkou, či iným odborníkom školy (sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom), ktorí ti poradia čo ďalej.
Možno prežívaš pocity hanby a viny. Zapamätaj si, že to nikdy nie je tvoja vina, keď ti druhí ubližujú. Rovnako to nie je ani tvoja hanba, hanbiť by sa mali tí, čo ti ubližujú.
Nie je priateľom ten, čo ti ubližuje. Dobrí priatelia medzi sebou väčšinou vychádzajú, aj keď sú chvíle, keď sa pohádajú. Dobrý priateľ si však dokáže priznať chybu, ospravedlniť sa, vtedy môže priateľstvo pokračovať.
Polož si sám otázku, či môžeš považovať za priateľa toho, čo si z teba robí srandu pred ostatnými, prezradí tvoje osobné tajomstvá, s ktorými si sa mu zdôveril, kladie si podmienky k vášmu priateľstvu (napr. „…keď to neurobíš, už nie som tvoj kamarát..”), alebo nebodaj ti aj fyzicky ubližuje? Pokiaľ s tým neprestane aj napriek tomu, že si mu povedal ako ti je to nepríjemné a ako ti to ubližuje, preruš s ním čo najskôr kontakt.

Aké kroky môžem podniknúť, aby mi neubližovali?

Porozmýšľaj nad tým, ako sa k tebe kamaráti správali. Niekedy si nemusia sami uvedomovať, že ti svojím správaním ubližujú.
Neboj sa hovoriť o svojich pocitoch. Povedz im ako sa cítiš. Hovor o konkrétnych situáciách (napríklad „Som smutný, keď sa mi vysmievaš.”, „Hnevá ma, keď do mňa stále strkáš.”) Priateľ si tak môže uvedomiť, že jeho konanie je nevhodné a nesprávne.
Pamätaj si, že keby si mu to chcel vrátiť späť, môžeš tak celú situáciu ešte zhoršiť.
Preruš s nimi kontakt, keď ich nevhodné správanie bude ďalej pokračovať. Otvorene im povedz, že keď neprestanú, priateľstvo sa medzi
vami skončilo.
Nezostaň ticho! Prekonaj svoj strach a povedz to nejakému dospelému, čím dlhšie budeš čakať, môže to byť ešte horšie. Mlčanie si tí,
čo ubližujú vyložia ako „tichý súhlas”, aby v šikanovaní pokračovali.
Pokiaľ ti niekto ubližuje na sociálnych sieťach, zablokuj si ho, odstráň alebo zruš priateľstvo. Všetko si dobre zaznamenaj alebo si ulož správy, ktorými ti ubližovali. Tieto údaje ti môžu poslúžiť na zastavenie agresora.
Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým koho vo svojom okolí poznáš, porozprávaj sa a nechaj si poradiť od odborníkov z Linky detskej istoty. Môžeš nám zavolať na Linku pomoci pre deti a mládež 116111 – toto bezplatné telefónne číslo je k ti k dispozícii non-stop 24 hodín, 7 dní v týždni aj cez víkendy a sviatky. Telefonáty sú anonymné to znamená, že nám nemusíš povedať ani svoje meno, ani odkiaľ voláš. Ak si radšej píšeš, ako telefonuješ, môžeš nás kontaktovať aj cez čet – četovacie okienko nájdeš na webovej stránke www.odpisemeti.sk – na čete sme ti k dispozícii každý deň, vždy od 18:00 do 22:00 hod. alebo nám napíš email na emailovú adresu: 116111@ldi.sk Odpíšeme Ti!

* Zdroj: Viac informácií a zaujímavých aktivít nájdete aj na webstránke projektu: www.odpisemeti.sk

Praktické rady Linky detskej istoty**

Pre rodičov

JE MOJE DIEŤA ZAPLETENÉ DO ŠIKANOVANIA?
Deti nám často o šikanovaní v škole alebo na sociálnych sieťach nepovedia. Žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom, niekedy sa hanbia, niekedy nechcú zaťažovať rodičov, alebo sa obávajú ich reakcie. Preto by sme ich mali učiť, ako reagovať na šikanovanie a ako ho riešiť.

AKO SPOZNÁM, ČI MOJE DIEŤA ŠIKANUJÚ?
Dieťa, ktoré šikanujú, môže mať tieto príznaky:

bojí sa chodiť do školy
ráno je mu zle od žalúdka (chce sa mu vracať)
chodí do školy rôznymi cestami
chodí do školy príliš skoro, alebo neskoro
má ťažkosti s úlohami, zhorší sa mu prospech
chodí poza školu
má zníženú toleranciu frustrácie
trpí nočnými morami a máva narušený spánok
prichádza domov s poškodenými vecami
máva zmeny nálad a správania – je tiché, mrzuté, utiahnuté alebo hádavé
vidíte zmeny v návykoch alebo používaní internetu, mobilu, sociálnych sietí
stráca svoje veci
pýta si peniaze alebo veci navyše
znervóznie a vyhýba sa odpovedi, keď sa ho pýtate na dianie v škole

Ako pristupovať k dieťaťu, ak si myslím, že ho šikanujú?

Berte sťažnosti dieťaťa na šikanovanie vážne. Deti sa často boja alebo hanbia niekomu povedať, že ich šikanujú, takže keď sa už na to dieťa odhodlá a sťažuje sa vám, verte mu.
Nikdy si nemyslite, že deti to nejako zvládnu samé. Potrebujú pomoc od blízkej osoby, ktorá ich pochopí a poskytne im podporu.
Vytvorte príležitosti, kedy dieťa môže rozprávať o šikanovaní. Často to funguje v momentoch uvoľnenia sa počas dňa. Pri spoločnom pozeraní televízie, čítaní, hraní hry alebo počas prechádzky.
Všímajte si príznaky, ktoré napovedia, že vaše dieťa môže byť obeťou šikanovania.
Upovedomte školu hneď, ako si začnete myslieť, že vaše dieťa šikanujú. Upozornení vychovávatelia, učitelia, školskí psychológovia či poradcovia môžu pozorne sledovať čo sa deje a prijať ďalšie opatrenia, aby bolo vaše dieťa v bezpečí.

Čo mám robiť, ak si myslím, že moje dieťa šikanuje druhých?

Nemyslite si, že „Moje dieťa predsa nemôže niekoho šikanovať!“ Berte problém vážne.
Hovorte s dieťaťom. Nezabudnite, že dieťa, ktoré šikanuje, sa často snaží skryť svoje negatívne a agresívne pocity aj správanie a zvaliť vinu na druhých.
Nemyslite si, že ak sa vaše dieťa dopustilo šikanovania, že je „zlé“. Deti svojím správaním naznačujú, že sa niečo deje a že majú problém.
Učte svoje dieťa, čo je dobré, čo je zlé, a čo ubližuje druhým ľuďom.
Uistite sa, že si uvedomujete svoje správanie ako rodičia.
Dajte pozor, aby vaše dieťa nebolo svedkom násilného správania medzi členmi rodiny.
Povedzte dieťaťu, že nebudete tolerovať takéto správanie. Rozprávajte sa s dieťaťom o negatívnom vplyve, ktorý má šikanovanie na obete.
Obráťte sa na učiteľa a/alebo riaditeľa školy. Je dôležité často komunikovať s učiteľmi, aby ste zistili, ako sa vaše dieťa správa v škole.
Zvýšte dohľad nad aktivitami dieťaťa – s kým a kam chodí. Zistite, s kým sa kamaráti, a uistite sa, že viete, kde sú vaše deti po celý čas. Odraďte dieťa od vzťahov s agresívnymi deťmi. Rozprávajte sa o motívoch agresívneho správania dieťaťa.
Dohodnite si spoločne jasné domáce pravidlá a dôsledne ich dodržiavajte. Keď deti vytvoria nejaké pravidlá, ľahšie ich dodržiavajú. Prejavte, že si to vážite, keď pravidlá dodržiavajú.
Netrestajte dieťa tak, že ho ponížite, aby pocítilo, aké to je byť šikanovaný. Namiesto toho zvážte účinnú a nenásilnú reakciu. Mala by
zodpovedať závažnosti konania dieťaťa, jeho veku a vývinovému štádiu.
Podporujte dieťa a pomôžte mu naučiť sa, ako spracovať a uvoľniť agresívne pocity, impulzy a správanie primeraným spôsobom, bez ubližovania iným ľuďom.
Venujte dieťaťu viac času. Hľadajte aktivity, ktoré môžete robiť spolu, ako napríklad šport alebo iné koníčky.
Oceňte láskavé správanie dieťaťa k druhým. Dajte dieťaťu vedieť, že láskavosť má hodnotu. Inšpirujte dieťa správať sa dobre kvôli
dobrému správaniu samotnému a robeniu toho, čo je dobré a správne.
Nepodporujte vhodné správanie odmenami (darčeky, čokoláda, PC hry, pozeranie televízie či iné úplatky) alebo zlé správanie sankciami (odmietanie dieťaťa, tresty, facky). Inak sa deti môžu naučiť dobre správať iba preto, aby získali uznanie, pozornosť, darčeky alebo aby sa vyhli sankciám.

Všeobecné odporúčania pre rodičov

Zistite, aké pravidlá a prostriedky má škola proti šikanovaniu a aký má systém na oznámenie šikanovania a rozprávajte sa o nich s dieťaťom, aby ich vedelo používať. Môže pomôcť, ak spolu s dieťaťom vytvoríte akčný plán krokov, podľa ktorých budete postupovať pri riešení šikanovania.
Porozprávajte svojmu dieťaťu, akým dieťaťom ste bývali, a ako ste si vy poradili v ťažkých situáciách.
Učte deti, ako majú riešiť hádky bez násilných slov a činov. Učte ich zručnostiam sebaobrany: ako kráčať s istotou, byť pozorný k dianiu okolo seba a postaviť sa za seba verbálne. Učte ich, ako si hľadať kamarátov, ktorí ich podporia.
Počúvajte pozorne svoje dieťa! Povzbuďte ho, aby vám rozprávalo o škole, spoločenských udalostiach, ceste do a zo školy. Všímajte si jeho rozhovory s inými deťmi. Mohlo by vám to naznačiť, či je vaše dieťa obeťou, agresorom, alebo ani jedným. Stojte pri ňom a buďte citliví.
Opýtajte sa dieťaťa, ako by podľa neho bolo najlepšie riešiť šikanovanie. Dieťa sa môže báť, že ak šikanovanie oznámi, môže sa situácia zhoršiť. Potrebuje vás, aby ste ho vypočuli, opakovane ho uistili o vašej podpore a vysvetlili mu, že spolu situáciu zvládnete.
Pomôžte dieťaťu naučiť sa sociálne zručnosti, ktoré potrebuje, aby si vedelo nájsť priateľov. Je menej pravdepodobné, že sebaisté, vynachádzavé dieťa, ktoré má kamarátov, bude šikanované alebo, že bude šikanovať iných.
Stále komunikujte. Zaistite, aby všetci aktéri vedeli, aké opatrenia zamýšľate prijať a kedy. Pravidelne overujte, že šikanovanie prestalo, keďže tento druh správania sa zvykne opakovať.
Obráťte sa na odborníka.
Zistite si kontakty na organizácie, ktoré môžu pomôcť v prípade šikanovania alebo násilia: Centrum poradenstva a prevencie (CPP) – môže bezplatne kontaktovať nielen škola ale aj rodič.

Linka detskej istoty – prevádzkuje v určenom čase špecializované poradne aj pre rodičov a dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa na telefónnom čísle 0800-500-500.

Praktické inštrukcie a rady na INTERVENCIU v prípadoch šikanovania v školách

Ako intervenovať?

MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (nájdete ju tu: https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf [stiahnuť]) , podľa ktorých sa školy riadia. Avšak závisí od školy, do akej miery tieto odporúčania ďalej rozpracuje. Niektoré školy uvádzajú špecifické intervenčné opatrenia vo svojich interných pravidlách.
Ako rodič žiaka / študenta máte právo žiadať od vedenia školy konkrétne informácie o tom ako postupujú v prípade šikany.
Odporúčame požiadať vedenie školy (učiteľa / školského psychológa / výchovného poradcu…) písomne a tiež máte právo si z takéhoto stretnutia vyžiadať zápisnicu, aby ste mali doklad o tom, kedy ste šikanovanie škole nahlásili.

Ako hlásiť prípady šikanovania?

Počas posudzovania/vyšetrovania jednotlivých prípadov sa odporúča nadviazať spoluprácu so školským psychológom, prípadne kontaktovať Centrum poradenstva a prevencie (CPP). Toto môže bezplatne urobiť vedenie školy, školský psychológ, koordinátor prevencie, učiteľ alebo aj rodič.
Vo výnimočných prípadoch závažného šikanovania a pri podozrení na spáchanie trestného činu alebo priestupku je riaditeľ školy povinný ohlásiť incident na príslušné oddelenie polície.
Každá škola je povinná okamžite informovať Oddelenie sociálno-právnej ochrany (na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o faktoch súvisiacich so šikanovaním (postihnutý žiak/študent; žiak/študent, ktorý šikanoval; spáchaný trestný čin/priestupok).

Ako / kam / na koho sa obrátiť?

Sieť Centier poradenstva a prevencie (CPP), ktoré sídlia v každom okresnom meste (väčšie mestá, ako Bratislava či Košice, majú viac ako jedno), CPP ponúka školám podporu pri riešení šikanovania. Ich kontaktné informácie sú dostupné na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) alebo na internete.
Poskytované služby CPP: bezplatná psychologická pomoc aktérom šikanovania – obetiam, agresorom (vrátane rodičov); odborné konzultácie pri hľadaní konkrétnych postupov pre danú školu a riešení situácie; prácu s celým triednym kolektívom, v ktorom došlo k šikanovaniu. Ponúkajú aj diagnostické služby.
Škola môže odporučiť rodičom vyhľadať odborné poradenstvo na individuálnej úrovni aj v súkromných psychologických poradniach. V prípadoch, keď šikanovanie naplnilo podstatu trestného činu, opakovaného priestupku, alebo ide o ohrozenie zdravia niektorého žiaka či žiakov, prijímajú hlásenia školy príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú, rovnako ako CPP, dostupné vo všetkých okresných mestách.
Poradenstvo rodičom, učiteľom a iným dospelým volajúcim v záujme dieťaťa poskytuje aj naša Linka detskej istoty vo vyhradených časoch na bezplatnom a anonymnom telefónnom čísle 0800-500-500.
Rodičovská poradňa LDI – ponúka psychologické poradenstvo rodičom a ďalším dospelým, ktorí majú záujem konzultovať problémy detí a mládeže – každú stredu od 13:30 do 19:30 hod.
Sociálno-právna poradňa LDI – pre dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa ponúka svoje služby – každý štvrtok a každú sobotu od 13:30 do19:30 hod.
Poradňa Inklúzie LDI – pre pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou: učiteľov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, vychovávateľov a ďalších – každý pondelok od 17:00 do 21:00 hod.

**Zdroj: Linka detskej istoty, 2013-2015 Projekt Prevencia šikanovania JUST/2013/DAP/AG/5372 “Zavedenie participatívneho a na dieťa orientovaného prístupu pre včasnú identifikáciu a prevenciu šikanovania v školskom prostredí v 7 krajinách EÚ”

Mohlo by vás zaujímať:

Viac informácií a zaujímavých aktivít nájdete aj na webstránke projektu: www.odpisemeti.sk


Úspešný projekt Odpíšeme Ti prichádza s veľkou novinkou

Projekt Nadácie Markíza Odpíšeme Ti prináša osvetu o prevencii pred šikanovaním už aj prostredníctvom žiackych knižiek.


Ako sa ubrániť šikanovaniu v online priestore?

Fenomón kyberšikana sa tak deje kedykoľvek akdekoľvek…


Fenomén kyberšikana

Ponižovanie, urážanie a zastrašovanie…


Šikana na školách

Nový školský rok, staré problémy.


Pokračujeme v boji proti šikanovaniu

Projekt Odpíšeme ti odštartovala televízia Markíza takto pred rokom.


Bežné konflikty verzus šikana: Kedy už treba zasiahnuť?

Téme šikany sa venuje Nadácia Televízie Markíza.


Nie každý šikanu vyrieši. Tu je návod, ako vyhľadať pomoc

Rodičia sa mnohokrát boja, že dieťa chce len žalovať na druhých.


Kyberšikanovanie: Čo sa dá robiť a ako pomôžeme deťom?

Tu nájdete cenné informácie.


Odpíšeme Ti – Čo je to šikana?

O tom, čo je šikana nám viac povedala PaedDr. Petra Arslan Šinková. Pozrite si video.


Odpíšeme Ti – Ako pomôcť šikanovanému dieťaťu?

O tom, ako pomôcť šikanovanému dieťaťu nám viac povedala PaedDr. Petra Arslan Šinková. Pozrite si video.


Odpíšeme Ti – Ako sa dieťa stane agresorom?


Odpíšeme Ti – Ako si všimnúť šikanu doma či v škole?

O tom, ako si všimnúť šikanu doma či v škole nám viac povedala PaedDr. Petra Arslan Šinková. Pozrite si video.


Scroll to Top