Dospelí


Linka pre deti a mladých tel. č. 116 111
Linka pre nezvestné deti tel. č. 116 000
On-line poradenstvo cez email
Poradne pre dospelých t.č. 0800 500 500

Linka detskej istoty tu je aj pre všetkých dospelých v záujme detí

Linka detskej istoty (LDI) je určená primárne deťom a mládeži, ale zároveň je tu aj pre všetkých rodičov a príbuzných, ako i ďalších dospelých, ktorým bezpečie, ochrana a záujmy detí a mládeže nie sú ľahostajné. Obrátiť sa na nás môžu aj pedagógovia, školskí psychológovia, výchovní poradcovia, vychovávatelia a ďalší pracovníci s deťmi a mládežou, ktorí potrebujú poradiť či pomôcť s problémami súvisiacimi s deťmi a mládežou. Kvalitné poradenstvo a spoločné hľadanie riešenia situácie či problému s odborníkom otvára nové možnosti pre dieťa/mladého človeka. Perspektíva a možnosti riešenia situácie či problému menia kvalitu života v pozitívnom smere, nielen pre dieťa/mladého človeka, ale aj pre rodiča a pre dospelých pracujúcich s deťmi a mládežou.

V rámci našich ďalších činností, tím psychológov a sociálnych pracovníkov, špeciálnych, liečebných či sociálnych pedagógov Linky detskej istoty (LDI) aktívne pracuje aj v oblasti prevencie rôznych nežiaducich javov v živote detí/mládeže a tiež v oblasti zlepšovania duševného zdravia detí a mladých ľudí. Rôznymi osvetovými aktvitami apelujeme na širokú verejnosť formou šírenia informácií a zdôrazňovania dôležitosti podpory a ochrany práv detí/mládeže ako i potreby zlepšovania kvality ich života.

Milí rodičia a dospelí, ktorým záleží na deťoch a mládeži, starostlivosť o deti je krásna, no zároveň i náročná úloha. V dnešnej dobe môže byť výchova detí niekedy ešte komplikovanejšia, keďže sa na nás valia rôzne rady, návody a tiež technologické novinky, s ktorými môže byť ťažšie udržať krok. Skúsení odborníci z Linky detskej istoty (LDI) už mnoho rokov poskytujú poradenstvo a informácie o problémoch, ktorým môžete vy alebo vaše deti čeliť. Veríme, že vám môžeme trochu uľahčiť vašu úlohu pri výchove detí. Kontaktovať nás môžete telefonicky či emailom.

My dospelí, práve v spoločne prežitom čase s deťmi/mládežou a hlavne v rozhovoroch s nimi odhalíme, čo naše deti trápi, s čím si nevedia rady, ale tiež sa dozvieme, z čoho majú radosť. Je bežné, že deti posúvajú hranice, chcú získavať nové skúsenosti a skúmajú svoju nezávislosť. Či už vychovávate dieťa/tínedžera, alebo sa o deti/mládež staráte v rámci svojho povolania, orientácia v tomto procese môže byť niekedy náročná a je dobré mať o nej aj širšie vedomosti.

Tínedžeri často hľadajú kombináciu podpory, vedenia, štruktúry a disciplíny u osôb, na ktorých im záleží. Vytváranie bezpečného prostredia a budovanie dôvery, rešpektu i čestnosti a predvídateľnosti, môže mladým ľuďom pomôcť v utvrdení sa v tom, že sa na vás môžu kedykoľvek obrátiť.

Ako rodič alebo niekto, u koho dospievajúci hľadá podporu, môže byť vždy prospešné:

byť otvorený
byť ochotný skúšať nové veci
byť trpezlivý k sebe i k mladému človeku
nezľahčovať situácie
zachovať pocit rovnosti vo vzťahu
byť podporujúci

Mnoho mladých ľudí sa učí o vzťahoch tým, že pozorujú, aký vzťah majú ich rodičia či blízke osoby k ostatným. To neznamená, že musíte byť dokonalí – mnohokrát stačí byť autentický a byť si vedomý seba samého. 

Mohlo by Vás zaujímať:

Poradne a Linky LDI, ktoré poskytujú služby i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí – fungujú tiež bezplatne a anonymne

Rodičovská poradňa LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje každú stredu 13:30-19:30
Sociálno-právna poradňa LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje štvrtok a sobotu 13:30-19:30
Poradňa Inklúzie LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje každý pondelok 17:00-21:00
Poradňa Odpíšeme Ti!  
Linka pre nezvestné deti 116 000 – funguje non-stop
Linka Pomoc.sk 
AMBER Alert Slovensko

Dohovor o právach dieťaťa (PDF na stiahnutie)

Dohovor o právach dieťaťa / Verzia priateľská pre deti (PDF na stiahnutie)

Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti / Verzia priateľská pre deti (PDF na stianutie)

Scroll to Top