Medializácia

RTVS Ranné správy – rozhovor s psychologičkou Linky detskej istoty Mgr. Luciou Chamutyovou k podujatiu Čítajme si…2024

Ako je to s čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku?

Pravidelne vykonávané prieskumy ukazujú, že slovenskí žiaci základných škôl sa neustále zhoršujú v čitateľskej gramotnosti, a to až na úroveň rozvojových krajín. Deti a mladí ľudia majú značné ťažkosti s porozumením textu, a tým aj s prácou s textom či reprodukciou hlavných myšlienok textu. Za podpriemernou čitateľskou gramotnosťou môžeme hľadať viacero dôvodov. Deti sa zvyčajne sústredia viac na bezchybné, dobre znejúce čítanie a na výkon, než na uchopenie myšlienky textu a schopnosti ho prerozprávať. Deťom robia ťažkosti aj texty písané “zastaraným spôsobom”, obsahujúce v súčasnosti málo používané slová, ktoré nezodpovedajú jazyku dnešných detí a mladých. Všeobecne sa tak vytráca zážitok z čítania, a tým aj motivácia k nemu, bez ktorej sa čitateľská gramotnosť efektívne rozvíjať nedá. Úlohu zohrávajú aj všadeprítomné komunikačné a informačné technológie ponúkajúce vizuálne zaujímavú, pasívne prijímanú zábavu. Deti dostávajú množstvo podnetov z okolia, z ktorých si len málokedy vyberú práve čítanie. Žiaľ, samozrejmosťou už nie je ani čítanie deťom rodičmi, čím sa u nich znižujú možnosti budovania vzťahu k čítaniu a literatúre ako takej.

Prečo je dobré čítanie?

Vďaka čítaniu si deti od útleho veku, rovnako ako adolescenti, rozširujú slovnú zásobu a nevedome osvojujú pravopis či zlepšujú gramatiku. Čítanie má tiež pozitívny vplyv na pamäť a koncentráciu, a podporuje schopnosti riešenia problémov. Nepriamym výsledkom pravidelného čítania tak môže byť optimalizácia školského výkonu a školských výsledkov. Deti a mladí ľudia si cez fiktívne príbehy taktiež rozvíjajú predstavivosť, je im umožnené prežívanie rôznych zážitkov prostredníctvom obľúbeného hrdinu. Mladý čitateľ má možnosť zdieľať emócie, formovať empatiu a poznávanie správania druhých. Vplyv literatúry a čítania tak má významný vplyv aj na rozvoj emocionálnej a sociálnej gramotnosti. V neposlednom rade je čítanie výborný spôsob relaxovania a jednoduchá metóda na efektívne znižovanie každodenného stresu ľudí všetkých vekových kategórií.

Mgr. Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty

Rozhovovr si môžete pozrieť na RTVS Ranné správy z 19. 3. 2023 / LDI Čítajme si… 2024 / konkrétne od 8:12:50 do 8:20:00

Viac …

ČÍTAJME SI…2024 je 15. jubilejný ročník populárneho Celoslovenského detského čitateľského maratónu! 

Takto budeme spolu čítať v roku 2024:

V týždni od 18. do 22. marca 2024 sa bude v rámci “ČÍTAJME SI…” 2024 čítať opäť po celom SLOVENSKU, v knižniciach, v školách, v kluboch, v materských školách, atď. K dnešnému dňu sa prihlásilo viac ako 90 000 čitateľov a stále ešte pribúdajú ďalší. V rámci celoslovenského detského čitateľského maratónu si deti na čítanie môžu vybrať akúkoľvek knihu, môžu sa zapojiť v ktorýkoľvek deň v týždni od 18. do 22. marca 2024 a spoločne si čítať môžu akokoľvek dlho a v akomkoľvek jazyku. Projektom chceme podporiť aj myšlienku inklúzie a integrácie. Doteraz prihlásené školy, nás informovali, že ich žiaci budú čítať v 19-tich rôznych jazykoch!Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Ako to celé vzniklo? 

„LINKA DETSKEJ ISTOTY prostredníctvom svojej non-stop, bezplatnej a anonymnej celoslovenskej telefonickej linky 116111 prijíma už 28 rokov denne stovky hovorov priamo od detí a mladých ľudí a získava tak aj informácie o ich prežívaní a problémoch – tak, ako to cítia ony samé. Nie všetky hovory však sú iba o krízach, ktoré ohrozujú život detí a mládeže, časť hovorov je napr. aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, či o trávení voľného času.“ 

PR podujatie – symbolické odštartovanie „ČÍTAJME SI…“ 2024

V utorok 19. marca 2024 o 10:30h v Kníhkupectve Panta Rhei v Auparku v Bratislave, organizuje LINKA DETSKEJ ISTOTY spolu s Vydavateľstvom SLOVART v rámci “ČÍTAJME SI…” aj PR podujatie, ktorým symbolicky odštartuje 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu. Zástupcovia médií sú srdečne vítaní. 

Na tomto podujatí sa stretnú žiaci zo špeciálnej ZŠ Karpatská z Bratislavy žiaci I. a II. stupňa zo ZŠ Na bielenisku z Pezinka, budú besedovať s Petrom Bartoněkom – autorom knihy “Obed v ohrození Fantastické príhody zo školy pod hradom”, na tému čítanie a dozvedia sa i o jeho novopripravovanej knihe pre deti.

Žiaci si budú spoločne aj čítať knihy v rôznych jazykoch – zaznejú ukážky v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ukrajinskom, ruskom, srbskom jazyku i ďalších.

Prídu aj psychologičky z Linky detskej istotyzástupcovia z Vydavateľstva SlovartKníhkupectva Panta Rhei a ďalší. PR podujatie bude moderovať už tradične Katka Brychtová.

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: ČÍTAJME SI…2024 LDI organizuje 15. jubilejný ročník populárneho Celoslovenského detského čitateľského maratónu! 

Viac …

Vysvedčenie nie je rozsudok. Psychológ radí, ako sa s deťmi rozprávať o známkach

NOVINY.SK / V stredu 31. januára 2024 sa v školách budú rozdávať polročné vysvedčenia. Pre mnohé deti aj pre rodičov je to stresová situácia. Podľa psychológov by mali rodičia pred trestami uprednostniť komunikáciu.

Podľa odborníkov sa dieťa so zlými známkami na vysvedčení často cíti ako v bezvýchodiskovej situácii. Jediným únikom býva napríklad útek z domu. Psychológovia radia, aby sa rodičia s deťmi rozprávali nielen o zlých známkach, ale aj o tých dobrých. Zároveň by mal mať žiak istotu, že ak aj príde domov so zlou známkou, nemusí sa báť. “Deti treba podporiť a brať to tak, že majú nedostatky, ktoré treba dohnať. Zákazy a príkazy sú najhoršie riešenie,” uviedla Lucia Chamutyová, psychologička Linky detskej istoty. 

Práve v období uzatvárania známok sa deti vo väčšej miere obracajú aj na krízové linky pomoci. Hovoria o tom, že cítia nátlak a boja sa, že pre zlé známky z nich, takpovediac, nič nebude. “Či už je to hnev alebo hanba, že aj napriek snahe nedosiahli lepšiu známku. Úlohu tu zohráva aj porovnávanie sa s rovesníkmi a pocit, že známky sú to, čo ich definuje,” priblížila Lucia Chamutyová.

V niektorých prípadoch deti vyhodnotia, že najlepším riešením je útek z domu. “Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách je mýtus. Ak sa dieťa neozýva a rodič má podozrenie, že dieťaťu hrozí nebezpečenstvo, je dôležité, aby kontaktovali ihneď políciu,” zdôraznila Zuzana Hrabovská, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR.

Podľa psychologičky, by mali rodičia dieťa ubezpečiť, že bude prijaté za akýchkoľvek okolností a pozrieť sa na možnosti, ako známky zlepšiť. “Ja by som odporučila, aby si deti so zlými známkami nemysleli, že v budúcnosti nič nedokážu. Aj keď dospelí na nich tlačia, ale nie je to pravda,” uviedla deviatačka Sophia.

Viac …

LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska.

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenskaa od nášho vzniku smeposkytli odborné dištančné poradenstvo už viac ako 3 miliónom deťom a mladým ľuďom a tiež dospelým kontaktujúcim naše Linky a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Odborná garantka a jedna zo zakladateliek Linky detskej istoty PHDr. Katarína Trlicová:

„Sú to každoročne desaťtisíce detí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto, keď sa obzriem na uplynulých 28 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre deti a mládež takéto odborné pracovisko existuje už viac ako štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, a že táto Linka bez prerušenia už 28 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na Linke detskej istoty pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mládeže, ich problémy, ako i potreby. Poradcovia na Linke majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje na to, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti a mládež, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ – ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.“

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

Viac …

Deti cítia stres rodičov aj naše porovnávanie sa. Napriek radosti sa vo vianočné dni môžu cítiť smutne a osamelo: Tu je 9 dôležitých rád pre rodičov…

Tínedžeri, mladiství, deti – nie vždy ich vnútornému svetu rozumieme do detailov.

Hoci deti trávia Vianoce s blízkymi, môžu sa cítiť osamelo: Ako zvládnuť toto obdobie čo najlepšie, radia odborníčky

Áno, Vianoce sú označované ako sviatky pokoja či obdobie hojnosti, no v skutočnosti také nutne nemusia byť. Možno práve tieto Vianoce budú pre niektoré rodiny o čosi náročnejšie, než boli po minulé roky. Zobrazovanie usmiatych rodín nad prehýbajúcim sa štedrovečerným stolom nemusí reflektovať realitu v každej rodine.

Práve naopak, môže vytvárať napätie a nerealistické očakávania. Odborníci a odborníčky – psychologičky a psychológovia z Linky detskej istoty (ďalej LDI) sa vám pokúsia ponúknuť návrhy, ako zvládnuť toto obdobie čo najlepšie.

Viac rodiny, viac názorov, viac konfliktov, viac nedorozumení

Kvôli čomu je dôležité hľadieť na sviatočné obdobie z rôznych perspektív? Čím to je, že práve obdobie, ktoré je pomenúvané ako „čas pokoja“ a zobrazované idylicky, môže byť niektorými ľuďmi vnímané ako náročné či zaťažujúce?

„V rodinách sa môže vyskytnúť akýkoľvek dôvod na to, aby sa z vianočných sviatkov stalo náročnejšie obdobie než obvykle. Stretávajú sa viacerí členovia rodiny, zväčša aj širšej rodiny, trávia spoločne viac času, čo môže viesť k stretu názorov či ku vzniku konfliktov. Aj preto je dôležité hovoriť o svojich potrebách a očakávaniach s blízkymi,“ upozornila hneď na úvod psychologička z LDI Katarína Kožová.

„Otvorená komunikácia s blízkymi ohľadom vzájomných očakávaní, predstáv a potrieb umožňuje predísť vzniku nedorozumení či konfliktov. Kľúčovým je nielen byť vnímavým voči svojim blízkym, ale i voči sebe samému.“ dodáva.

Vianočné sviatky môžu byť intenzívnejšou záťažou pre ľudí, ktorí si viac uvedomujú svoju osamelosť. Navyše niekedy s nami pri štedrovečernom stole nemôžu sedieť tí, ktorých by sme tam radi mali (nech už je dôvod akýkoľvek). Psychologička Lucia Chamutyová potvrdila, že pocit osamelosti sa dotýka i detí a mladých ľudí.

Obdobie vianočných sviatkov nemusíme prežiť nevyhnutne podľa zaužívaných zvykov, ale môžeme ich prispôsobiť jedinečným potrebám vlastnej rodiny.

Ako sa postaviť “vianočným” výzvam

Linka detskej istoty prináša niekoľko tipov od odborníkov, ako odpovedať na spomínané výzvy:

  • ak potrebujete prestávku či oddych, bez výčitiek si ich doprajte – či už v pohodlí svojej postele s obľúbenou knihou v ruke, alebo na prechádzke na čerstvom vzduchu
  • je v poriadku, ak nenapečiete pre celú bytovku – namiesto toho môžete pozvať susedu na čaj
  • k pocitu naplnenia či spokojnosti môže viesť aj angažovanie sa v dobrovoľníckej práci (či už v rámci nejakej organizácie, prostredníctvom rôznych zbierok, či len tak pomôcť susedovi pri bežnej činnosti)
  • doprajte si rozptýlenie od Vianoc – napríklad si môžete pozrieť film, ktorého dej sa odohráva v lete
  • aj venovanie sa tvorivej činnosti môže priniesť želané rozptýlenie (nech už ide o čokoľvek)
  • naplánujte si nejakú príjemnú činnosť na obdobie po Vianociach, na ktorú sa budete tešiť
  • osožný môže byť tiež „digitálny detox“, teda vzdialenie sa zo sveta obrazoviek a sociálnych sietí, kde druhí prezentujú naaranžované fotky, čo nám môže pomôcť vyhnúť sa porovnávaniu
  • zameranie sa na vďačnosť znižuje mieru prežívaného stresu, zlepšuje náladu a podporuje pozitívne vzťahy
  • povedzte svojim blízkym, čo môžu začať alebo naopak prestať robiť, aby ste sa cítil lepšie. Je v poriadku ukončiť rozhovor, v ktorom sa necítite príjemne. Môžete si to dopredu nacvičiť, prípadne môžete navrhnúť nejakú spoločnú aktivitu v záujme ukončiť nepríjemný rozhovor. Ak je pre vás náročné komunikovať s druhými o tom, ako sa cítite, môžete im o tom napísať list.

NAJMAMA.SK

Celý článok tu: Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo. 

Viac …

Deti a mladí sa môžu aj počas sviatkov obrátiť na Linku detskej istoty. Tím odborníkov je k dispozícii na telefónnom čísle linky 116111. Funguje nonstop, je bezplatná a anonymná.

Bratislava 12. decembra (TASR) – Deti a mladí ľudia môžu cez vianočné sviatky pociťovať osamelosť. V rámci rodinného kruhu sa môžu cítiť niekedy nepochopení. Treba im preto dopriať aj čas s priateľmi. Upozornila na to Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty (LDI). Tá bude fungovať aj počas sviatkov.

Práve deti a mladí ľudia môžu osamelosť pociťovať vo zvýšenej miere, a to i napriek tráveniu sviatkov so svojimi blízkymi. Spúšťačom môže byť napríklad zvýšený stres rodičov spôsobený spoločenským tlakom mať dokonalé Vianoce či všeobecný zhon spojený so sviatkami,” skonštatovala.

Psychologička z LDI Katarína Kožová zase poukázala na to, že cez sviatky môže dochádzať aj k vzniku hádok. “Stretávajú sa viacerí členovia rodiny, zväčša aj širšej, trávia spoločne viac času, čo môže viesť k stretu názorov či ku vzniku konfliktov. Aj preto je dôležité hovoriť o svojich potrebách a očakávaniach s blízkymi,” povedala.

O svoje prežívanie sa môžu deti a mladiství podeliť anonymne aj na Linke pomoci pre deti a mladých na tel. čísle 116 111, ktorá funguje 24/7 bezplatne aj počas celých sviatkov. Psychologičky a psychológovia LDI sú k dispozícii non-stop, vo dne aj v noci a uvítajú každý telefonát. Denne funguje aj LDI online poradňa na www.ldi.sk.

Nech tieto Vianoce prinášajú nielen darčeky, ale aj podporu a porozumenie pre všetkých, ktorí to budú potrebovať.

TASR TERAZ.SK

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo. 

Viac …

Manuál o šikane pre rodičov: kedy klásť dieťaťu otázky, ako komunikovať so školou a prečo hneď nevolať psychológa

Ako dieťa motivovať, aby sa dokázalo zdôveriť?

Na to, aby dieťa cítilo, že sa nám môže zdôveriť, je podľa psychologičky a odbornej garantky Linky detskej istoty Kataríny Trlicovej dôležitý najmä dobrý a otvorený vzťah rodiča s dieťaťom. „Ak sa s dieťaťom rodič bežne rozpráva o zážitkoch, o kamarátoch, o prežívaní, o zvládaní rôznych situácií, ale hlavne dieťa počúva a dôveruje mu, dieťa zvyčajne nemá problém zdôveriť sa,“ vysvetľuje.

DENNIKN.SK

Celý článok tu: Manuál o šikane pre rodičov: kedy klásť dieťaťu otázky, ako komunikovať so školou a prečo hneď nevolať psychológa

Viac …

Psychologička Katarína Kožová: Deti majú právo na názor, aj keď sa to dospelým niekedy nepáči.

Nezisková organizácia Linka detskej istoty (IG LDI) šíri počas novembra povedomie o právach detí a o Dohovore o právach dieťaťa. V rámci tejto osvety zavítala do rádia Melody psychologička Katarína Kožová, ktorá vysvetlila, prečo sa spomínaná kampaň rieši v novembri, no zároveň aj objasnila, aké všetky práva majú deti a prečo je dôležité na ne nezabúdať alebo ich neignorovať.

„20. novembra sa každoročne oslavuje Svetový deň detí. Práve v tomto dátume v roku 1989 bol prijatý Dohovor o právach dieťaťa,“ priblížila psychologička Kožová, ktorá zároveň apeluje na to, že je dôležité o týchto právach verejne hovoriť. „Deti sú zraniteľné a potrebujú od nás dospelých pomoc,“ približuje ďalej v rozhovore.

Podcast si môžete vypočuť tu: Rádio Melody

Viac …

Bubnovačka 20. 11. 2023 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj na Linke detskej istoty sa každoročne zapájame do Bubnovačky, ktorou spoločne upozorňujeme na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Násilie na deťoch môžeme zastaviť len vtedy, ak o ňom budeme hovoriť. Spravme preto v mene detí čo najväčší hluk, aby sme upozornili na dôležitosť ich hlasu.

Ako sa zapojiť? Je to jednoduché! Zapojiť sa môže jednotlivec aj skupiny. Či je to doma, na námestí, v triedach alebo v parku. Nemáš bubon? Nevadí, “bubnuj” rukami, nohami, paličkami, pokrievkami…a vyjadri tým svoje NIE proti násiliu na deťoch! Tento rok spoločne za deti bubnovalo po celom Slovensku i v Čechách viac ako 200 000 ľudí.

💙

Na Linke pomoci pre deti a mladých tel.č. 116111 počúvame deti stále: 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE.

Viac …
1 2 3

Fakty o Linke detskej istoty (LDI)


• 28 rokov skúseností a odborného dištančného poradenstva v prospech detí a mladých ľudí
• Pôsobnosť LDI: 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celú Slovenskú republiku
• Spolu viac ako 3 milióny kontaktov / každoročne viac ako 130 000 kontaktov
• Poskytujeme služby pre deti a mládež ako i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí
• Psychosociálne poradenstvo, informácie, prevencia a krízová intervencia
• Dve medzinárodne harmonizované tel. č. sociálneho významu pre SR – prevádzkuje práve LDI
• 116 111 Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a 116 000 Linka pre nezvestné deti
• Četové poradenstvo LDI cez 9 webstránok napr. www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.kybersikanovanie.sk atď.
• E-mailové poradenstvo LDI cez: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk
• LDI má aj Linku dôvery v ukrajinskom a ruskom jazyku na tel. č. 0800 500 500
• LDI prevádzkuje 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne špecializovanú poradňu Odpíšeme Ti! www.odpisemeti.sk
• LDI zastrešuje poradňu Linka Pomoc.sk
• LDI prevádzkuje aj tri poradne pre dospelých: Sociálno-právna poradňa, Psychologická poradňa a Poradňa Inklúzie
• Sme súčasťou ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému SR
• Tím 70 odborníkov: psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia atď.
• LDI je odborne garantovaná a dodržuje medzinárodné štandardy kvality
• Najviac kontaktov je telefonických a 73% volajúcich je vo veku 12-18 rokov
• Posolstvo LDI je jasne zadefinované: Sme tu pre vás – vždy keď to potrebujete!

28

ROKOV

3 milióny+

TELEFONÁTOV

365

DNÍ V ROKU

24

HODÍN DENNE

Scroll to Top