Ako nás podporiť?

2 % z dane

Každoročne riešime na Linke viac ako 100 000 telefonátov, četov a emailov – za každým z nich je príbeh dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc.
Našou snahou je získať finančné prostriedky na podporu a pomoc deťom a mládeži z celého Slovenska. Pretože ich problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosti detí – riešiť problémy vlastnými silami sú oveľa menšie.
Realizácia všetkých služieb a aktivít Linky detskej istoty je závislá od partnerstiev, grantov a sponzorstva.

Ako nám môžete darovať 2% z dane

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:
Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva  „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF na stiahnutie)
Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane(PDF na stiahnutie). Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
Obe tlačivá zašlite alebo odovzdajte na daňový úrad do 2. 5. 2024
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa atď. )
Ak ste fyzická osoba (podnikateľ):
Podávate daňové priznanie do 31. 3. 2024 (PDF na stiahnutie)
V tlačive vyplňte tieto údaje: IČO prijímateľa: 45 744 327 a Obchodné meno (názov): Linka detskej istoty, n. o. (PDF na stiahnutie)
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad / Podľa miesta vášho bydliska (link) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov

Tlačivo pre Linku detskej istoty, n. o. môžete nájsť tu: (PDF na stiahnutie)

Naše identifikačné údaje:

Názov:Linka detskej istoty, n. o.
Sídlo:Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
IČO:45 744 327
DIČ:2024160512
Právna forma:nezisková organizácia
Registrovaná:OÚ Bratislava 31.10.2014 OVVS-87164/447/2014-NO

Ďakujeme, že ste nám darovali 2% z Vašej dane – budú použité v prospech detí a mládeže!

Darovať inak

Ak sa rozhodnete podporiť Linku detskej istoty ľubovoľnou sumou, môžete tak urobiť aj priamo na náš účet

Naše identifikačné údaje:

Názov:Linka detskej istoty, n. o.
Sídlo:Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
IČO:45 744 327
DIČ:2024160512
Právna forma:nezisková organizácia
Registrovaná:OÚ Bratislava 31.10.2014 OVVS-87164/447/2014-NO
Banka:VÚB, a.s.
Majiteľ účtu:Linka detskej istoty, n. o.
Bankové spojenie:IBAN: SK58 0200 0000 0034 5518 2553
BIC:SUBASKBX(0200)-VÚB banka

Môžete si zvoliť podporiť našu prácu cez Darujme.sk

Kliknite tu:

DARUJME.sk je prvý a najväčší nekomerčný darcovský systém pre mimovládne organizácie. DARUJME.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu n.o., ktoré už 20 rokov aktívne prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku.

Môžete nás podporiť i prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom

Kliknite tu:

Podpora a rozvoj činnosti a služieb Linky detskej istoty – získané financie budú použité na ochranu a pomoc deťom a mládeži. Ďakujeme!

Dobrovoľníctvo pre Linku detskej istoty

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu, poskytuje inému s jeho súhlasom v jeho prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

Linku detskej istoty (LDI) môžete podporiť aj ako dobrovoľníci
Fundrasingovými aktivitami – zameranými na získavanie finančných a nefinančných zdrojov potrebných pre činnosť a aktivity LDI, aby sme mohli naďalej nonstop 24/7, bezplatne a anonymne poskytovať podporné psychosociálne poradenstvo a pomoc v krízových situáciách deťom a mladým ľuďom
PR aktivitami – zameranými na udržiavanie a zlepšovanie vzťahov s kľúčovými partnermi, záujmovými skupinami a verejnosťou; na propagáciu činnosti a aktivít LDI, ako i na posilnenie mena LDI = posilnenie povedomia detí a mládeže o službách, ktoré poskytujeme.
Kreatívnymi aktivitami – zameranými na podporu, ochranu a dodržiavanie práv detí, ako i na podporu a ochranu duševného zdravia detí a mladých ľudí. (napr. letáky, posty na FB a IG, Blogy, Videá, Podcasty, YouTube, TikTok)

Pomôžte nám pomáhať, tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Scroll to Top