Kontakty

ADRESA:


Názov:Linka detskej istoty, n. o.
Administratívne sídlo:Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava
Staré Mesto, Slovenská republika

KONTAKT PRE ORGANIZÁCIE A MÉDIÁ:


EMAIL:info@ldi.sk

KONTAKTY PRE KLIENTOV:


Linka pomoci pre deti a mladých ľudí
TEL. 116111
ČET: www.ldi.sk
EMAIL: 116111@ldi.sk

Linka pre nezvestné deti
TEL. 116000
ČET: www.ldi.sk
EMAIL: 116000@ldi.sk

Poradne pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme dieťaťa
TEL. 0800-500-500
EMAIL: 0800500500@ldi.sk
  • Sociálno-právna poradňa
  • Psychologická poradňa
  • Poradňa v ukrajinskom (i ruskom) jazyku
  • Poradňa Inklúzie
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov:Linka detskej istoty, n. o.
Sídlo:Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
Právna forma:nezisková organizácia
Registrovaná:

IČO:
OÚ Bratislava 31.10.2014 OVVS-87164/447/2014-NO

45 744 327
DIČ:2024160512
Banka:VÚB, a. s.
Majiteľ účtu:Linka detskej istoty, n. o.
Bankové spojenie:IBAN: SK58 0200 0000 0034 5518 2553
BIC:SUBASKBX(0200)-VÚB banka
Scroll to Top