Videá

Videá vytvorené Linkou detskej istoty v rámci našich projektov, môžu byť požité iba po predchádzajúcom súhlase LDI a s uvedením zdroja.

“Odvaha je cesta a strach je len parazit,“ znie hlavné posolstvo piesne, ktorú nahrala Jana Kirschner so Separom. Pieseň je súčasťou kampane Opdíšeme ti, ktorú podporuje Nadácia Markíza. Jej cieľom je nielen rozprávať o šikane, ale aj podať pomocnú ruku obetiam šikanovania, ktoré často nevedia alebo sa nemajú na koho obrátiť. 

Poradňu “Odpíšeme ti” prevádzkuje NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE Linka detskej istoty na tel. čísle 116111 a online (čet / e-mail) na www.odpisemeti.sk.

Čo sa udeje ak zavolám na Linku detskej istoty?

Ako to funguje? Čo všetko musím povedať? Kto sa o tom dozvie? To všetko sú otázky, ktoré sa nás pýtajú deti a mladí ľudia. Tak sme pre vás pripravili video.

Čo je zábava? Kde začína a kde končí?

Cieľom nášho videa je ukázať, že nie všetko, čo je pre jedného zábavné, môže byť také aj pre druhého. Úlohou videa je upozorniť mladých ľudí na tému prekračovania hraníc zábavy a neželaných dôsledkov

Nenávistné komentáre

Stále viac mladých ľudí sa na Linku detskej istoty obracia s tým, že sa stali terčom posmeškov a urážok vo virtuálnom svete. Na bezplatnej, non-stop, anonymnej linke 116 111 sme pripravení hovoriť s Tebou aj o tejto téme!

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

Témou rozhovorov na Linke detskej istoty sú neraz i vzťahy v rodine. Deti a mladí ľudia nám volávajú kvôli nezáujmu a zaneprázdnenosti zo strany blízkych, rovnako kvôli konfliktom medzi nimi a ich rodičmi, súrodencami. Stáva sa aj to, že telefonujúci/e sú svedkami/svedkyňami zvyšujúceho sa napätia medzi rodičmi samotnými, čo ich značne zasahuje, nevedia si v podobných situáciách poradiť

Tolerancia/Netolerancia

Diskriminácia, teda znevýhodňovanie na základe rasy, pohlavia, náboženstva, veku, sexuálnej orientácie, zdravotného stavu, spoločenského postavenia, individuálnych schopností, výzoru – to sú témy, s ktorými nám volajú deti a mladí ľudia.

Šikanovanie

Mnoho detí a mladých ľudí je denno denne vystavovaných šikanovaniu zo strany rovesníkov, spolužiakov… Šikana je opakovaný útlak zo strany silnejších jedincov/skupín, ktorý môže mať podobu fyzického, psychického násilia, krádeží, znehodnocovania osobných vecí, verejného zosmiešňovania a pod.

Závislosti

Výskumy naznačujú, že veková hranica prvých skúseností s alkoholom sa u detí a mladých ľudí neustále znižuje. S nadmerným užívaním alkoholu zo strany detí, ale aj rodičov, sa spája vznik mnohých problémov v rodinách, v škole, medzi priateľmi, v oblasti zdravia. Na Linke detskej istoty sa s Vami porozprávame aj na túto tému…

Informačné video Linke detskej istoty

Amber Alert Slovensko
Čo mám urobiť ak sa moje dieťa stratí?
Ako zabezpečiť bezpečnosť vašich detí počas prázdnin?
Zostaň v bezpečí so Simonom
Stromobytovka – príbeh o každodennej tolerancii medzi ľuďmi!

Príbeh s názvom „Stromobytovka“ zachytáva život rôznych zvieratiek žijúcich v jednom lese. Hoci zvieratká majú spoločný domov, ich pohľady na život v lese sa rôznia. To so sebou prináša množstvo zaujímavých situácií a podnetov na zamyslenie sa. Je vôbec možné, aby ježko, ktorý rád spí cez deň, dokázal tolerovať ranné štebotanie susedky sýkorky? Odpoveď nájdete vo videu, ktoré bolo napísané formou rozprávky pre mladšie deti. Video slúži najmä ako interaktívna pomôcka, ktorú Linka detskej istoty využíva počas workshopov v školách.

Mladí muzikanti – tínedžerská tolerancia

Naozaj sú mladí ľudia menej tolerantní ako iní? Nie je to len ďalší z mnohých predsudkov? O toleranciu medzi mladými ľuďmi sa zaujímame i my z Linky detskej istoty. Pravidelne zaznamenávame telefonáty, v ktorých sa objavujú prejavy netolerancie, diskriminácie či rasizmu. Často však počúvame aj o tom, ako sa mladí ľudia neboja zastať sa spolužiaka/kamaráta, ktorý je pre svoju odlišnosť iný ako ostatní. Príbeh je vyrozprávaný prostredníctvom štyroch hlavných postáv – pesničkára Folkáča; popovej speváčky Princeznej; Metalistu a opernej Divy. Každý mladý muzikant je iný; líšia sa od seba napr. výzorom, obľúbeným hudobným štýlom, ale i názormi, postojmi či vnútorným prežívaním. Je vôbec možné aby sa spoločne akceptovali? Edukatívne video slúži ako interaktívna pomôcka, ktorú Linky detskej istoty využívajú počas workshopov v školách.

CYKLUS “ŽIVOT ZA ZDÍ” 
Autor: Jeroným Jeníček 

BOLESTI DĚTSKÉ DUŠE 12: KRIZOVÁ INTERVENCE
(Linka detskej istoty, Linka bezpečí, Centrum LOCIKA v spolupráci s Ligou za duševné zdravie)
Kríza môže nastať u detí rovnako ako u dospelých, a to ako vplyvom traumy, tak životnej zmeny alebo vnútorných konfliktov…
 
Všetky videodiely z Cyklu Jeronýma Jeníčka
„ŽIVOT ZA ZDÍ„ môžete nájsť tu na linku YouTub 

Podcasty

22. 12. 2021 – Prežívanie detí počas Vianoc z pohľadu práce na Linke detskej istoty

V tomto predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na Linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke Linky detskej istoty PhDr. Kataríne Trlicovej, ktorá stála aj pri jej vzniku pred 25 rokmi. Z jej skúseností nám priblíži čo sa javí u detí ako najnáročnejšie v rámci ich prežívania v období Vianoc, ale tiež to, ako môžu odborní a pedagogickí zamestnanci prispieť k tomu, aby deťom a žiakom pomohli lepšie zvládnuť niektoré náročné situácie, či prežívanie.

Scroll to Top