AMBER Alert Slovensko

AMBER Alert Slovensko

V prípade únosu dieťaťa neznámym páchateľom a pri vyhlásení pátrania Políciou SR s použitím pohotovostného systému ‚AMBER Alert
Slovensko – Ďieťa v ohrození života!‘


Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že pri pátraní po unesenom dieťati sú najdôležitejšie prvé hodiny. Ak sa vaše dieťa stratilo, volajte 158 a ihneď kontaktujte najbližší policajný útvar.

Podporná úloha Linky detskej istoty:
Krízová linka pre nezvestné a hľadané deti, pre ich rodičov a príbuzných a pre verejnosť.

Volajte: 116000
• NON-STOP
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Email: 116000@ldi.sk

‚AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!‘ funguje ako ďalší nástroj pri pátraní po nezvestných deťoch, ktoré boli unesené, alebo sa stali obeťou trestného činu a sú v bezprostrednom ohrození života a zdravia.

Základnou myšlienkou pohotovostného systému ‚AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!‘ je urýchlené informovanie verejnosti o zmiznutí dieťaťa – čo najskôr, od okamihu, keď policajné orgány považujú použitie tohoto systému za nevyhnutné.

AMBER Alert Slovensko umožňuje, po splneni stanovených kritérií (vek do 18 rokov, bezprostredné ohrozenie života a zdravia, únos), požiadať verejnosť o pomoc pri pátraní, prostredníctvom partnerských médií (RTVS, TASR, SITA, Rádio Expres, Zoznam atď.), ako aj ďalších partnerov z oblasti verejnej dopravy (železničnej, autobusovej), poskytovateľov internetových služieb, operátorov mobilných sietí, prevádzkovateľov LED tabúľ, taxi služieb, štátnych aj súkromých organizácií.

Tento systém zároveň umožňuje aj zapojenie sa individuálnych občanov formou zaregistrovania sa k odberu informácií o vyhlásení pátrania po unesenom / nezvestnom dieťati, na webovej stránke: www.amberalert.sk. Aj Vy môžete pomôcť zachrániť život dieťaťa! Zapíšte sa a obdržíte informácie v prípade vyhlásenia AMBER Alert Slovensko.

ADMINISTRÁTOROM POHOTOVOSTNÉHO SYSTÉMU:

‚AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!‘ je pre celé územie Slovenska – Odbor pátrania Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave.

To znamená, že zverejnenie údajov a informácií o unesenom / nezvestnom dieťati v bezprostrednom ohrození života a zdravia či ďalšie informácie o prípade, ako aj samotné VYHLÁSENIE / AKTUALIZOVANIE / ODVOLANIE / ZRUŠENIE AMBER Alertu na www.amberalert.sk, podľa špecifických KRITÉRIÍ, sú plne v kompetencii Odboru pátrania Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave. Policajný zbor SR rozhoduje o vyhlásení AMBER Alertu vždy individuálne po dôslednom vyhodnotení všetkých dostupných informácií o konkrétnom prípade.

KRITÉRIÁ NA ZARADENIE do ‚AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!‘:

VEK: Vek osoby do 18 rokov.
ÚNOS ALEBO OBEŤ TRESTNÉHO ČINU: Je dôvodné podozrenie, že ide o únos podľa § 209 Trestného zákona (nevzťahuje sa na § 210 Trestného zákona na tzv. „rodičovské únosy“) / alebo je dôvodné podozrenie, že sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne ohrozené na živote a zdraví.
DOSTATOK INFORMÁCIÍ: Polícia má k dispozícii dostatok informácií o prípade (napr. popis dieťaťa/únoscu, fotografia, zvláštne znaky a pod.), ktorých šírením sa zvýši možnosť nájdenia dieťaťa, a zároveň sa nepredpokladá, že zverejnenie týchto informácií zvýši riziko, ktorému dieťa čelí.
PATROS A SIS: Je vyhlásené národné a medzinárodné pátranie (PATROS a SIS).

PODPORNOU ÚLOHOU LINKY DETSKEJ ISTOTY v prípade vyhlásenia AMBER Alertu je:

Psychologická a emocionálna podpora rodičov a príbuzných uneseného dieťaťa
Nasmerovanie na relevantné organizácie
Zber informácií od verejnosti (v prípade, že niekto chce anonymne nahlásiť informácie súvisiace s únosom dieťaťa) a nahlásenie
informácii Odboru pátrania Policajného zboru SR

Na vytvorení pohotovostného systému ‚AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!sa podieľala Linka detskej istoty v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR v Bratislave a spolu s Nadáciou AMBER Alert Europe. Realizáciu tohto pohotovostného systému podporila aj Európska komisia, ktorej zámerom je zaviesť pohotovostné systémy vo všetkých členských štátov EÚ. Dňa 31. marca 2015 sa Slovensko stalo ďalším štátom pripraveným v prípade potreby využiť aj takýto nástroj pri pátraní po deťoch v ohrození života a zdravia.


Mohlo by Vás zaujímať:

AMBER Alert Slovensko funguje od 31. marca 2015

Čo mám urobiť ak sa moje dieťa stratí?

Ako zabezpečiť bezpečnosť vašich detí počas prázdnin?

Zostaň v bezpečí so Simonom

Obrázková e-kniha: “Zajko a jeho búrlivé dobrodružstvo” (stiahnuť PDF)

Krátky príbeh o dôležitosti pocitu bezpečia a o nasledovaní vlastnej intuície

Každý rok sa v Európe stratí 300 000 detí. Na zníženie tohto ohromujúceho počtu je dôležité naučiť deti už v mladom veku zručnostiam a vedomostiam, ktoré potrebujú, aby zostali v bezpečí. Stručne povedané, “Zajko a jeho búrlivé dobrodružstvo” nie je len vzrušujúca a krásna obrázková kniha, ale aj cenný doplnok k vzdelávaniu každého malého dieťaťa.

AMBER Alert Europe na slovenskej verzii e-knihy spolupracoval s Linkou detskej istoty.

Scroll to Top