Aktuality

Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA. Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo…

Viac …

Panelová diskusia “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”

Pre každé dieťa, každé právo!Aj zástupcovia Linky detskej istoty sa v pondelok 20. 11. 2023, pri príležitosti Svetového dňa detí, zúčastnili panelovej diskusie “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”, ktorú zorganizoval UNICEF. Cieľom diskusie bolo poukázať na právo na inklúziu aj tých najzraniteľnejších detí do 🇸🇰 spoločnosti:▪️ detí odídencov a migrantov▪️detí so zdravotným znevýhodnením▪️ detí z chudobného a znevýhodneného…

Viac …

Linka detskej istoty Kampaň: Dobrá správa – máme práva!

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Novembrová kampaň “Dobrá správa – máme práva!” a TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Diskriminácia je forma násilia a jedným z hrubých porušení práv. Linka detskej isototy odštartovala novembrovú kampaň: “Dobrá správa, máme práva!” Dôsledným dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa sa riadime počas celého nášho fungovania Linky detskej istoty. Rozhodli sme…

Viac …

Bibliotéka 2023 – Beseda s Linkou detskej istoty

Boli ste už na Bibliotéke 2023? Ak nie, neváhajte, máte na to ešte celý tento víkend. Linka detskej istoty ďakuje Vydavateľstvu Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh za pozvanie na besedu so žiakmi základných škôl. Interaktívnu besedu vo štvrtok skvelo odmoderovala Lucia Lackovičová a so žiakme sme sa spoločne rozprávali o…

Viac …

Výcvik nových poradcov Linky detskej istoty

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY DENNÉHO ŠTÚDIA VŠ Hľadáme špecificky študentky a študentov denného štúdia VŠ pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika…) 3. a 4. ročníkovBrigádnicka práca a následne študentská prax na Linke detskej istoty (LDI)Flexibilita pracovného času – služieb na LDI je podmienkou – Linka funguje NON-STOP 24/7…

Viac …

10. august – Medzinárodný deň nezvestných

Dnes, 30.augusta, by sme si chceli na Linke detskej istoty pripomenúť Medzinárodný deň nezvestných na počesť tých, ktorí sa stratili. Medzi dennodenné pracovné činnosti organizácie Missing Children Europe (MCE) a jej členov patrí podpora a pomoc pri spájaní rozdelených rodín. Aj vďaka tomu členovia MCE – Krízové linky 116000 pre…

Viac …

25. máj – Deň nezvestných detí

Linka detskej istoty, ktorá už dlhodobo prevádzkuje aj non-stop, bezplatnú, celoslovenskú Krízovú linku pre nezvestné deti a ich rodinných príslušníkov na tel.čísle 116000 – spolupracovala tento rok s Európskym centrom pre nezvestné deti AMBER Alert Europe na preklade knižky, ktorá je Vám k dispozícii na stiahnutie aj v Slovenskom jazyku…

Viac …
1 2
Scroll to Top