Aktuality

Tento rok oslavujeme 16 rokov fungovania harmonizovaného tel.čísla 116111 Linky pomoci pre deti a mládež

Tento rok oslavujú Linky pomoci pre deti a mládež – 16 rokov fungovania – harmonizovaného telefónneho čísla 116111, ktoré bolo pridelené jednotne pre detské linky pomoci v Európe. Telefónne číslo 116 111 funguje v 30 európskych krajinách.

🔹️Pre Slovensko Linku pomoci pre deti a mládež na tel. čísle 116111 prevádzkuje naša organizácia – Linka detskej istoty. Linky 116111 fungujú non-stop, bezplatne a anonymne a v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Linky pomoci pre deti a mládež v Európe.

🔹️Linky pomoci pre deti a mládež v Európe každoročne poskytujú poradenstvo 1,5 miliónu deťom a mladým. V priebehu rokov to bola práve téma duševného zdravia s ktorou sa najviac deti a mládež na Linky pomoci 116111 obracali, potom nasledovali obavy z násilia, rozhovory o vzťahoch v rodine a rozhovory o vzťahoch s rovesníkmi.

Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA.

Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb. Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 20. 11. 1989. Dohovor u nás nadobudol platnosť 6. 2. 1991. V Zbierke zákonov SR bol uverejnený pod č. 104/1991.

Tlačové vyhlásenie: Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA (PDF na stiahnutie)

Viac informácií na: www.bezmodrin.sk

Panelová diskusia “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”

Pre každé dieťa, každé právo!

Aj zástupcovia Linky detskej istoty sa v pondelok 20. 11. 2023, pri príležitosti Svetového dňa detí, zúčastnili panelovej diskusie “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”, ktorú zorganizoval UNICEF.
 
Cieľom diskusie bolo poukázať na právo na inklúziu aj tých najzraniteľnejších detí do 🇸🇰 spoločnosti:
▪️ detí odídencov a migrantov
▪️detí so zdravotným znevýhodnením
▪️ detí z chudobného a znevýhodneného prostredia
▪️ rómskych detí

Účastníci panelovej diskusie:
▪️ Róbert Dobrovodský 
▪️ Jozef Mikloško
▪️ Zuzana Stavrovska 
▪️ Pavol Beblavý – UN Youth Delegate pre Slovensko
▪️ Oleksander Igolko – Samostatný advokát práv mládeže

Bubnovačka 20. 11. 2023 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj na Linke detskej istoty sa každoročne zapájame do Bubnovačky, ktorou spoločne upozorňujeme na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Násilie na deťoch môžeme zastaviť len vtedy, ak o ňom budeme hovoriť. Spravme preto v mene detí čo najväčší hluk, aby sme upozornili na dôležitosť ich hlasu.

Ako sa zapojiť? Je to jednoduché! Zapojiť sa môže jednotlivec aj skupiny. Či je to doma, na námestí, v triedach alebo v parku. Nemáš bubon? Nevadí, “bubnuj” rukami, nohami, paličkami, pokrievkami…a vyjadri tým svoje NIE proti násiliu na deťoch! Tento rok spoločne za deti bubnovalo po celom Slovensku i v Čechách viac ako 200 000 ľudí.

💙

Na Linke pomoci pre deti a mladých tel.č. 116111 počúvame deti stále: 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE.

Linka detskej istoty Kampaň: Dobrá správa – máme práva!

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Novembrová kampaň “Dobrá správa – máme práva!” a

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Diskriminácia je forma násilia a jedným z hrubých porušení práv.

Linka detskej isototy odštartovala novembrovú kampaň: “Dobrá správa, máme práva!”

Dôsledným dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa sa riadime počas celého nášho fungovania Linky detskej istoty. Rozhodli sme sa, že v novembri Vám o dôležitosti týchto práv detí povieme viac.

Sme presvedčení, že šírením informácií a vzdelávaním sa v tejto téme môžeme nielen zvýšiť povedomie o právach detí, ale tiež podporiť spoločenskú zodpovednosť za ochranu detí.

V novembri budeme v rámci našej kampane upozorňovať na všetky práva detí. 6 článkov Dohovoru, Vám odkomunikujeme aj audiovizuálne. Natočili sme krátke videá k článkom číslo 2, 13, 16, 17, 19, a 31 Dohovoru o právach dieťaťa. Videá si môžete pozrieť na IG LDI alebo na FB LDI.

Ďakujeme za podporu deťom, ktorú spolu s nami šírite a darí sa Vám ju aplikovať v každodenných činnostiach.

20. november Svetový deň detí – podujatie UNICEF v Starej Tržnici

Spoločne oslávime Svetový deň detí – v Starej Tržnici v sobotu 18. 11. od 9:00 do 15:00 tam bude aj Linka detskej istoty. Čakajú na Vás zaujímavé hry a aktivity – POZRITE SI PROGRAM a PRÍDITE – Tešíme sa na Vás! LDI #linkadetskejistoty

🌟 Oslávme spolu Svetový deň detí v Starej Tržnici! 🌟

UNICEF na Slovensku vás srdečne pozýva, aby ste sa pripojili k oslave Svetového dňa detí v Starej Tržnici v Bratislave!

Objavte príležitosti pre deti s týmito skvelými organizáciami:

🌍 Virtuálna realita s UNICEF Slovensko

🧩3D dizajnérsky workshop od Lab Cafe Create

🤝 Linka detskej istotyineratívne hry, kvízy, testy pre deti a rodičov na tému práva detí

🎭 Bábkové divadlo od Bábky v nemocnici

📲 Spustenie chatbota U-Report Europe pre mladých ľudí na Slovensku

🌆 Participatívne budovanie nášho mesta spolu s Metropolitný inštitút Bratislavy

🤖 Interaktívny robotický stan od HACK SLOVAKIA

🖌️ “Petrikivka” workshop od SME SPOLU

🐕 Terapeutický psík od Liga za duševné zdravie

🎨 Interaktívne aktivity a merch od Mareena SK

🕹 Kvízy a virtuálna realita od IOM Slovensko

🗣️Hry a aktivity na rozvoj rečových schopností detí od Tenenet

🥽 Virtuálna realita od UNHCR, vďaka ktorej môžete lepšie pochopiť každodennú realitu ľudí utekajúcich zo svojich krajín

Uložte si dátum do vašich kalendárov a nenechajte si ujsť deň plný zábavy, milých stretnutí a zážitkového poznávania. 🗓️ Vstup je voľný a všetci sú vítaní.

Ďakujeme mestu Bratislava za podporu tohto podujatia!

Dovidenia v Starej Tržnici už túto sobotu! 💙

Bibliotéka 2023 – Beseda s Linkou detskej istoty

Boli ste už na Bibliotéke 2023? Ak nie, neváhajte, máte na to ešte celý tento víkend. Linka detskej istoty 💙 ďakuje Vydavateľstvu Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh za pozvanie na besedu so žiakmi základných škôl. Interaktívnu besedu vo štvrtok skvelo odmoderovala Lucia Lackovičová a so žiakme sme sa spoločne rozprávali o téme duševné zdravie. Predstavili sme im na čo slúži a čo všetko ponúka naša Linka pomoci pre deti a mladých tel.č. 📞📲💻 116111, odpovedali sme im na otázky a zahrali sme si aj spoločenskú hru. Na záver sme pozvali žiakov, aby sa zapojili aj do 15. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu, #čítajmesi “ČÍTAJME SI…2024”, ktorý Linka detskej istoty aj spolu s partnermi pripravuje na marec 2024. Tešíme sa na všetkých čitateľov a čitateľky! 📚 📖 🧡

Výcvik nových poradcov Linky detskej istoty

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY DENNÉHO ŠTÚDIA VŠ

Hľadáme špecificky študentky a študentov denného štúdia VŠ pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika…) 3. a 4. ročníkov
Brigádnicka práca a následne študentská prax na Linke detskej istoty (LDI)
Flexibilita pracovného času – služieb na LDI je podmienkou – Linka funguje NON-STOP 24/7

Ďalší odborný výcvik pre nových poradcov a poradkyne Linky detskej istoty plánujeme v roku 2024 február/marec

10. august – Medzinárodný deň nezvestných

Dnes, 30.augusta, by sme si chceli na Linke detskej istoty pripomenúť Medzinárodný deň nezvestných na počesť tých, ktorí sa stratili.

Medzi dennodenné pracovné činnosti organizácie Missing Children Europe (MCE) a jej členov patrí podpora a pomoc pri spájaní rozdelených rodín. Aj vďaka tomu členovia MCE – Krízové linky 116000 pre nezvestné deti veľmi dobre chápu pocity daných rodín, ich bolesť a úzkosť spojené s nevedomím, kde sa nachádza ich blízky a ako je na tom.

Za Slovensko je členom Medzinárodnej organizácie Missing Children Europe práve naša organizácia Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje Krízovú linku pre nezvestné deti na tel.č. 116000, ktorá funguje NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE pre celé územie SR.

V rámci našej práce sa často zaoberáme rôznymi príčinami, kvôli ktorým sa dieťa stratilo, ako sú napr. úteky alebo rodinné únosy apod. Ale existuje i veľa dôvodov zapríčiňujúcich stratu dospelého človeka a tými môžu byť napr. konflikty, násilie, migrácia, alebo prírodné katastrofy.

Dnešným dňom by sme chceli zvýšiť povedomie opakovaných prípadoch nezvestných ľudí a využiť príležitosť zaspomínať a podporiť rodiny nezvestných, stále hľadajúcich svojich blízkych.

Video tu: 10. 08. Medzinárodný deň nezvestných

25. máj – Deň nezvestných detí

Linka detskej istoty, ktorá už dlhodobo prevádzkuje aj non-stop, bezplatnú, celoslovenskú Krízovú linku pre nezvestné deti a ich rodinných príslušníkov na tel.čísle 116000 – spolupracovala tento rok s Európskym centrom pre nezvestné deti AMBER Alert Europe na preklade knižky, ktorá je Vám k dispozícii na stiahnutie aj v Slovenskom jazyku tu: Zajko a jeho búrlivé dobrodružstvá

Linka detskej istoty si každoročne pripomína 25. máj – Deň nezvestných detí aj osvetovými aktivitami

25. mája, na Medzinárodný deň nezvestných detí, AMBER Alert Europe oznamujeme vydanie obrázkovej knihy pre deti „Zajko a jeho búrlivé dobrodružstvo“, ktorej cieľom je naučiť malé deti, ako zostať v bezpečí a vyhnúť sa strate.

Kniha, ktorá je k dispozícii na stiahnutie v 20 jazykoch a zdieľaná v 23 krajinách, je založená na piatich kľúčových tipoch a bola vytvorená s pomocou odborníkov v oblasti nezvestných detí. 🐰📚 Veríme, že vzdelávanie malých detí o bezpečnosti je kľúčové pri predchádzaní budúcim prípadom nezvestných detí.

Scroll to Top