Náš tím

O nás

Linka detskej istoty (LDI) je prvou TELEFONICKOU aj ON-LINE (čet a email) LINKOU, špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Fungujeme nepretržite už od roku 1996 NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenska a za obdobie 28 rokov sme poskytli odborné dištančné poradenstvo viac ako 3 miliónom deťom, mladým ľuďom i dospelým kontaktujúcim naše poradenské Linky a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Ťažisko práce Linky detskej istoty je v podpore a ochrane práv detí a mladých ľudí, v zlepšovaní kvality ich života formou vytvorenia bezbariérového ľahko-dostupného komunikačného priestoru, poskytovania informácií, prevencie či krízovej intervencie a dištančného psychologického a sociálneho poradenstva v momente, keď to potrebujú, ako i v participácii na zlepšovaní duševného zdravia detí a mladých ľudí poskytovaním odborných intervencií.

Linka detskej istoty a celá naša činnosť je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa.
Základnou filozofiou našej práce je dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa a v týchto intenciách aj všetci naši pracovníci poskytujú svoje služby.

VÍZIA LDI
Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.
MISIA LDI
Byť v spojení s deťmi a mladými ľuďmi v momente keď to potrebujú.
HODNOTY LDI
Nediskriminácia / Najlepší záujem dieťaťa  / Právo na život, prežitie a rozvoj / Právo na ochranu / Vypočutie a rešpektovanie názorov dieťaťa / Právo na prístup k vhodným informáciám / Právo detí na participáciu
 
Posolstvo Linky detskej istoty pre deti a mladých je jasne zadefinované: Sme tu pre vás – vždy keď to potrebujete!
NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE
Linka pre deti a mladých na tel. č. 116 111 / Linka pre nezvestné deti na tel. č. 116 000 / On-line (čet a email) na www.ldi.sk / Špecializované poradne pre dospleých na tel. č. 0800-500- 500

V rámci ďalších činností, Linka detskej istoty aktívne pracuje aj v oblasti prevencie rôznych nežiaducich javov v živote detí/mládeže a tiež v oblasti zlepšovania duševného zdravia detí a mladých ľudíRôznymi osvetovými aktvitami apelujeme na širokú verejnosť formou šírenia informácií a zdôrazňovania dôležitosti podpory a ochrany práv detí/mládeže ako i potreby zlepšovania kvality ich života.

Náš tím

Sme tím 70 poradcov a poradkýň odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, špeciálna, liečebná či sociálna pedagogika atď.). Členovia tímu LDI sú odborne vyškolení a majú za sebou stovky hodín špecializovaného vzdelávania, roky praxe a pravidelne absolvujú intervízie ako i supervízie s externým akreditovaným supervízorom. Naše služby sú odborne garantované. Pracujeme na základe medzinárodných štandardov, Etických kódexov, dodržiavania mlčanlivosti a vždy minimálne v tandeme (poradca/poradcovia a intervízor). Služby LDI sú poskytované bezplatne, anonymne, pre celé územie Slovenska, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne (vrátane víkendov, sviatkov i prázdnin).

Linka detskej isoty funguje zároveň ako školiace pracovisko
viac ako 800 poradkýň a poradcov z pomáhajúcich profesií získalo v rámci práce na LDI odbornú prax a pôsobia v pomáhajúcich profesiách na celom Slovensku.

Orgány Linky detskej istoty, n. o.
Správna rada LDI :
1. Zuzana Wengová, predsedkyňa
2. PhDr. Katarína Trlicová, členka
3. PhDr. Albín Škoviera, člen
Revízorka LDI :
Ing. Anna Mierna
Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa LDI:
Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská

Odborná garantka LDI:
PhDr. Katarína Trlicová
Akreditovaná externá supervízorka LDI:
PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA. MPH

Z histórie

2014 Linka detskej istoty, n. o
V roku 2014 založil SV UNICEF oddelením poslania a činností národného projektu Linka detskej istoty (LDI) samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n. o. Nezisková organizácia bez prerušenia svojej činnosti a nadväzujúc priamo na 18- ročnú činnosť národného projektu bez zmien, preberá jeho povinnosti. Záväzky, ktoré presahujú rok 2014 a sú zazmluvnené so SV UNICEF prechádzajú automaticky do predmetu činnosti Linky detskej istoty, n. o. po uplynutí platnosti relevantných zmlúv.


1996 – 2014 Linka detskej istoty pri SV UNICEF
Z podnetu predsedníctva SV UNICEF sa v roku 1996 začal realizovať národný projekt Linka detskej istoty (LDI). Aj keď si Linka detskej istoty svoje finančné zdroje vytvárala sama a svojú činnosť realizovala vo svojej podstate samostatne, spojenie so Slovenským výborom UNICEF bolo v spoločných hodnotách.
(pôvodné logo LDI)

Non-stop​

Fungujeme 365 dní v roku, 7 dní v týždni,
24 hodín denne, aj počas víkendov
a sviatkov a aj cez prázdniny.

Bezplatne​

Všetky služby sú zadarmo. Volanie k nám je z každej tel. siete na Slovensku úplne bezplatné.

Anonymne​

Keď zavoláš, nemusíš nám povedať ani svoje meno, ani kde bývaš. Všetko čo nám povieš je dôverné a nikto sa nedozvie, že si k nám volal, volala. Hovory nenahrávame.

Pre celé Slovensko​

Sme tu pre všetky deti a mladých ľudí
z celého územia Slovenska.
Kontaktovať nás však môžu aj dospelí
v záujme detí.

Telefonicky

Môžeš nám zatelefonovať kedykoľvek, keď sa budeš potrebovať s niekym porozprávať alebo sa o niečom poradiť alebo keď ťa niečo trápi.

Online​

Ak si radšej píšeš, ako telefonuješ, napíš nám cez ČET alebo EMAIL.

Fakty o Linke detskej istoty (LDI)


• 28 rokov skúseností a odborného dištančného poradenstva v prospech detí a mladých ľudí
• Pôsobnosť LDI: 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celú Slovenskú republiku
• Spolu viac ako 3 milióny kontaktov / každoročne viac ako 100 000 kontaktov
• Poskytujeme služby pre deti a mládež ako i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí
• Psychosociálne poradenstvo, informácie, prevencia a krízová intervencia
• Dve medzinárodne harmonizované tel. č. sociálneho významu pre SR – prevádzkuje práve LDI
• 116 111 Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a 116 000 Linka pre nezvestné deti
• Četové poradenstvo LDI cez 9 webstránok napr. www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.kybersikanovanie.sk atď.
• E-mailové poradenstvo LDI cez: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk
• LDI má aj Linku dôvery v ukrajinskom a ruskom jazyku na tel. č. 0800 500 500
• LDI prevádzkuje 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne špecializovanú poradňu Odpíšeme Ti! www.odpisemeti.sk
• LDI zastrešuje poradňu Linka Pomoc.sk
• LDI prevádzkuje aj tri poradne pre dospelých: Sociálno-právna poradňa, Psychologická poradňa a Poradňa Inklúzie
• Sme súčasťou ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému SR
• Tím 70 odborníkov: psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni, sociálni a liečební pedagógovia atď.
• LDI je odborne garantovaná a dodržuje medzinárodné štandardy kvality
• Najviac kontaktov je telefonických a 73% volajúcich je vo veku 12-18 rokov
• Posolstvo LDI je jasne zadefinované: Sme tu pre vás – vždy keď to potrebujete!

28

ROKOV

3 milióny+

TELEFONÁTOV

365

DNÍ V ROKU

24

HODÍN DENNE

Scroll to Top