LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska.

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenskaa od nášho vzniku smeposkytli odborné dištančné poradenstvo už viac ako 3 miliónom deťom a mladým ľuďom a tiež dospelým kontaktujúcim naše Linky a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Odborná garantka a jedna zo zakladateliek Linky detskej istoty PHDr. Katarína Trlicová:

„Sú to každoročne desaťtisíce detí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto, keď sa obzriem na uplynulých 28 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre deti a mládež takéto odborné pracovisko existuje už viac ako štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, a že táto Linka bez prerušenia už 28 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na Linke detskej istoty pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mládeže, ich problémy, ako i potreby. Poradcovia na Linke majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje na to, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti a mládež, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ – ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.“

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

Scroll to Top