Čítajme si…2023

#116111 #čítajmesi #linkadetskejistoty

TELERÁNO TV MARKÍZA

Linka detskej istoty sa v Teleráne o podujatí “Čítajme si…2023” rozprávala s moderátorskou dvojicou Lenkou Šóošovou a Romanom Juráškom

Viac rozmerov podujatia Čítajme si…!

Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI…“ chce jednak povzbudiť k čítaniu kníh čo najväčší počet deti a mládeže na Slovensku a zároveň podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch) ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami. Formou knižných záložiek, brožúr a plagátov chceme sprostredkovať deťom a verejnosti informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež na tel. č. 116111, ako i on-line poradne na www.ldi.sk, a tiež Linky pomoci pre ukrajinské deti 0800-500-500, kde môžu deti a mládež nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať. Linka 116111 funguje NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé SLOVENSKO.

Scroll to Top