RTVS Ranné správy – rozhovor s psychologičkou Linky detskej istoty Mgr. Luciou Chamutyovou k podujatiu Čítajme si…2024

Ako je to s čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku?

Pravidelne vykonávané prieskumy ukazujú, že slovenskí žiaci základných škôl sa neustále zhoršujú v čitateľskej gramotnosti, a to až na úroveň rozvojových krajín. Deti a mladí ľudia majú značné ťažkosti s porozumením textu, a tým aj s prácou s textom či reprodukciou hlavných myšlienok textu. Za podpriemernou čitateľskou gramotnosťou môžeme hľadať viacero dôvodov. Deti sa zvyčajne sústredia viac na bezchybné, dobre znejúce čítanie a na výkon, než na uchopenie myšlienky textu a schopnosti ho prerozprávať. Deťom robia ťažkosti aj texty písané “zastaraným spôsobom”, obsahujúce v súčasnosti málo používané slová, ktoré nezodpovedajú jazyku dnešných detí a mladých. Všeobecne sa tak vytráca zážitok z čítania, a tým aj motivácia k nemu, bez ktorej sa čitateľská gramotnosť efektívne rozvíjať nedá. Úlohu zohrávajú aj všadeprítomné komunikačné a informačné technológie ponúkajúce vizuálne zaujímavú, pasívne prijímanú zábavu. Deti dostávajú množstvo podnetov z okolia, z ktorých si len málokedy vyberú práve čítanie. Žiaľ, samozrejmosťou už nie je ani čítanie deťom rodičmi, čím sa u nich znižujú možnosti budovania vzťahu k čítaniu a literatúre ako takej.

Prečo je dobré čítanie?

Vďaka čítaniu si deti od útleho veku, rovnako ako adolescenti, rozširujú slovnú zásobu a nevedome osvojujú pravopis či zlepšujú gramatiku. Čítanie má tiež pozitívny vplyv na pamäť a koncentráciu, a podporuje schopnosti riešenia problémov. Nepriamym výsledkom pravidelného čítania tak môže byť optimalizácia školského výkonu a školských výsledkov. Deti a mladí ľudia si cez fiktívne príbehy taktiež rozvíjajú predstavivosť, je im umožnené prežívanie rôznych zážitkov prostredníctvom obľúbeného hrdinu. Mladý čitateľ má možnosť zdieľať emócie, formovať empatiu a poznávanie správania druhých. Vplyv literatúry a čítania tak má významný vplyv aj na rozvoj emocionálnej a sociálnej gramotnosti. V neposlednom rade je čítanie výborný spôsob relaxovania a jednoduchá metóda na efektívne znižovanie každodenného stresu ľudí všetkých vekových kategórií.

Mgr. Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty

Rozhovovr si môžete pozrieť na RTVS Ranné správy z 19. 3. 2023 / LDI Čítajme si… 2024 / konkrétne od 8:12:50 do 8:20:00

Scroll to Top