Rodičovská poradňa

Rodičovská poradňa LDI

Psychologická poradňa pre dospelých: rodičov, príbuzných, pedagógov, školských psychológov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú kontaktovať poradňu v záujme detí a mládeže. 
Spolu s našimi skúsenými odborníkmi v Rodičovskej poradni LDI môžete prekonzultovať rôzne témy, napríklad: 

výchovné problémy, problémy spojené s dospievaním,
školské problémy, šikanovanie, problémy v kolektíve, 
vzťahové problémy, rodinné konflikty,
osobnostné problémy, poruchy správania, závislosti,
rozvod, spor o dieťa, porušovanie práv dieťaťa a mnohé ďalšie…

Funguje každú stredu 13:30-19:30

Volajte: 0800 500 500
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Email: 0800500500@ldi.sk

Čo s nami môžete konzultovať?

Rodičovská poradňa LDI poskytuje poradenstvo k problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť v jednotlivých obdobiach detstva a dospievania. Napríklad z oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostných a vzťahových problémov, ale i rôznych náročných situácií, cez ktoré si prechádza dieťa či mladý človek. Môže ísť o poruchy učenia, problémy v kolektíve, riešenie voľby ďalšieho štúdia, ale aj o náhle zlyhania, poruchy správania, agresivitu, šikanovanie a problémy vo virtuálnom svete.

Na našich odborníkov – psychológov v Rodičovskej poradni LDI sa tiež dá obrátiť v prípadoch, kedy sa do náročných situácií nedostane dieťa vlastným pričinením. Môžu to byť rôzne rodinné konflikty, rozvody, spor o dieťa, sociálno-ekonomická situácia rodiny, závislosti, porušovanie práv dieťaťa a pod. 
  
Život prináša širokú škálu otázok, problémov a situácií, ktoré deti a mladí ľudia prežívajú, riešia a ktoré im mnohokrát môžu negatívne zasahovať do života a nevedia si s nimi sami poradiť. Často však ani rodičia či iní dospelí nemusia vedieť, ako ďalej postupovať. Je preto v záujme duševného zdravia detí a mladých ľudí, aby sa problémy čo najskôr riešili, odkomunikovali a neodkladali.  
  
Rodičovská poradňa LDI ponúka odborné intervencie a priestor, kde sa môžu dospelí o rôznych situáciách porozprávať s našimi skúsenými odborníkmi – psychológmi. Rodičom poskytujeme primeranú škálu informácii o konkrétnych tematických okruhoch z odborného hľadiska. Podľa potreby, psychológovia v našej poradni pretlmočia špecifické informácie, ktoré ponúkajú obraz a odbornú analýzu prežívania dieťaťa, či mladého človeka. Rodičia môžu získať tiež informácie o prípadných ohrozeniach, o potenciálnych dôsledkoch vyplývajúcich z rôznych situácii, ako aj dôležité poznatky o potrebách či právach detí a mladých ľudí.
  
Rodičovská poradňa LDI poskytuje pre rodičov a ďalších dospelých aj priestor na overovanie si mnohých informácii, poznatkov, postupov a foriem riešenia rôznych situácii pre dieťa či mladého človeka. Poradňa tak môže prinášať aj postupy, ako správne reagovať na možné problémy a situácie. 
  
Kvalitné poradenstvo a spoločné hľadanie riešenia situácie či problému s odborníkom otvára nové možnosti pre dieťa či mladého človeka. Perspektíva a možnosti riešenia situácie či problému menia kvalitu života v pozitívnom smere, nielen pre dieťa či mladého človeka, ale aj pre rodiča a tým často môže byť pozitívne ovplyvnená aj celá rodina.  

Mohlo by Vás zaujímať:

Poradne a Linky LDI, ktoré poskytujú služby i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí – fungujú tiež bezplatne a anonymne

Sociálno-právna poradňa LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje štvrtok a sobotu 13:30-19:30
Poradňa Inklúzie LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje každý pondelok 17:00-21:00
Poradňa Odpíšeme Ti!  
Linka pre nezvestné deti 116 000 – funguje non-stop 
Linka Pomoc.sk 

Dohovor o právach dieťaťa (PDF na stiahnutie)

Dohovor o právach dieťaťa / detskou rečou (PDF na stiahnutie)

Scroll to Top