Výcvik poradcov

Odborný výcvik poradkýň a poradcov pre Linku detskej istoty

Linka detskej istoty (LDI) je prvou TELEFONICKOU a ON-LINE (čet a email) LINKOU, špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Fungujeme nepretržite už od roku 1996 NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé Slovensko a za obdobie 28 rokov sme poskytli odborné dištančné poradenstvo viac ako 3 miliónom deťom, mladým ľuďom i dospelým kontaktujúcim našu linku a poradne v záujme detí. Viac ako 800 poradkýň a poradcov z pomáhajúcich profesií získalo v rámci práce na LDI odbornú prax a pôsobia na celom území Slovenska.

Ťažisko práce Linky detskej istoty je v podpore a ochrane práv detí a mladých ľudí, v zlepšovaní kvality ich života formou vytvorenia bezbariérového ľahko-dostupného komunikačného priestoru, poskytovania informácií, prevencie či krízovej intervencie a dištančného psychologického a sociálneho poradenstva v momente, keď to potrebujú, ako i v participácii na zlepšovaní duševného zdravia detí a mladých ľudí poskytovaním odborných intervencií.

VÝZVA PRE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA VŠ

Hľadáme špecificky študentky a študentov denného štúdia VŠ pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika…) 4. a 5. ročníkov

ODBORNÝ VÝCVIK LDI

Výberové konanie poradkýň a poradcov na odborný výcvik LDI vo februári 2024 bolo uzatvorené a odborný výcvik práve prebieha. O ďalšom odbornom výcviku LDI vás budeme informovať na tejto webovej stránke.  
Odborný výcvik pre poradcov a poradkyne LDI v rozsahu 110 hodín: zahŕňa povinné prezenčné absolvovanie všetkých dní teórie + 40 hod. praktická časť na Linke “náčuvy/nákuky”, ktoré sú individuálne dohodnuté.
Podmienkou zaradenia do Odborného výcviku LDI je úspešné absolvovanie osobného pohovoru.
Ak máte záujem, napíšte MOTIVAČNÝ LIST, prečo by ste sa chceli stať členmi práve našeho tímu a pošlite ho spolu so svojim CV a vašim tel. číslom na adresu: tana@ldi.sk

PRÁCA PORADKYNE/PORADCU NA LDI

Po úspešnom absolvovaní Odborného výcviku LDI v rozsahu 110 hodín
Priama práca na TELEFONICKÝCH LINKÁCH 116111 a 116000 a v ON-LINE priestore (ČET a EMAIL)
24/7 non-stop pod vedením skúsených supervízorov a intervízorov z pomáhajúcich profesií
Dohoda o brigádnickej práci študentov / 6,00 Eur na hodinu
Odpracovať je potrebné minimálne 20 hodín mesiačne
Flexibilita pracovného času – služieb na LDI je podmienkou – Linka funguje NON-STOP 24/7
Práca zahŕňa povinnú účasť na supervíziách, ďalších vzdelávaniach a tímových stretnutiach

NÁSLEDNE ŠTUDENTSKÁ ODBORNÁ PRAX NA LDI

Po úspešnom absolvovaní kompletného výcviku 110 hodín – môže byť priama práca na Linke uznaná aj ako odborná prax
Scroll to Top