Aktuality

Vysvedčenie nie je rozsudok. Psychológ radí, ako sa s deťmi rozprávať o známkach

NOVINY.SK / V stredu 31. januára 2024 sa v školách budú rozdávať polročné vysvedčenia. Pre mnohé deti aj pre rodičov je to stresová situácia. Podľa psychológov by mali rodičia pred trestami uprednostniť komunikáciu. Podľa odborníkov sa dieťa so zlými známkami na vysvedčení často cíti ako v bezvýchodiskovej situácii. Jediným únikom býva…

Viac …

Dnes Linka detskej istoty oslavuje 28 rokov!

RTVS AKTUÁLNE: 24 / Správy, rozhovory, živé vstupy, tlačové konferencie. Aktuálne dianie doma i vo svete na spravodajskej:24. Rozhovor od 32 minúty so psychologičou Linky detskej istoty Mgr. Katarínou Kožovou https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20110/446893#1944

Viac …

LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska. Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7,…

Viac …

Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. …

Viac …

Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA. Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo…

Viac …

Panelová diskusia “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”

Pre každé dieťa, každé právo!Aj zástupcovia Linky detskej istoty sa v pondelok 20. 11. 2023, pri príležitosti Svetového dňa detí, zúčastnili panelovej diskusie “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”, ktorú zorganizoval UNICEF. Cieľom diskusie bolo poukázať na právo na inklúziu aj tých najzraniteľnejších detí do 🇸🇰 spoločnosti:▪️ detí odídencov a migrantov▪️detí so zdravotným znevýhodnením▪️ detí z chudobného a znevýhodneného…

Viac …

Linka detskej istoty Kampaň: Dobrá správa – máme práva!

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Novembrová kampaň “Dobrá správa – máme práva!” a TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Diskriminácia je forma násilia a jedným z hrubých porušení práv. Linka detskej isototy odštartovala novembrovú kampaň: “Dobrá správa, máme práva!” Dôsledným dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa sa riadime počas celého nášho fungovania Linky detskej istoty. Rozhodli sme…

Viac …
1 2
Scroll to Top