ČÍTAJME SI…2024 je 15. jubilejný ročník populárneho Celoslovenského detského čitateľského maratónu! 

Takto budeme spolu čítať v roku 2024:

V týždni od 18. do 22. marca 2024 sa bude v rámci “ČÍTAJME SI…” 2024 čítať opäť po celom SLOVENSKU, v knižniciach, v školách, v kluboch, v materských školách, atď. K dnešnému dňu sa prihlásilo viac ako 90 000 čitateľov a stále ešte pribúdajú ďalší. V rámci celoslovenského detského čitateľského maratónu si deti na čítanie môžu vybrať akúkoľvek knihu, môžu sa zapojiť v ktorýkoľvek deň v týždni od 18. do 22. marca 2024 a spoločne si čítať môžu akokoľvek dlho a v akomkoľvek jazyku. Projektom chceme podporiť aj myšlienku inklúzie a integrácie. Doteraz prihlásené školy, nás informovali, že ich žiaci budú čítať v 19-tich rôznych jazykoch!Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Ako to celé vzniklo? 

„LINKA DETSKEJ ISTOTY prostredníctvom svojej non-stop, bezplatnej a anonymnej celoslovenskej telefonickej linky 116111 prijíma už 28 rokov denne stovky hovorov priamo od detí a mladých ľudí a získava tak aj informácie o ich prežívaní a problémoch – tak, ako to cítia ony samé. Nie všetky hovory však sú iba o krízach, ktoré ohrozujú život detí a mládeže, časť hovorov je napr. aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, či o trávení voľného času.“ 

PR podujatie – symbolické odštartovanie „ČÍTAJME SI…“ 2024

V utorok 19. marca 2024 o 10:30h v Kníhkupectve Panta Rhei v Auparku v Bratislave, organizuje LINKA DETSKEJ ISTOTY spolu s Vydavateľstvom SLOVART v rámci “ČÍTAJME SI…” aj PR podujatie, ktorým symbolicky odštartuje 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu. Zástupcovia médií sú srdečne vítaní. 

Na tomto podujatí sa stretnú žiaci zo špeciálnej ZŠ Karpatská z Bratislavy žiaci I. a II. stupňa zo ZŠ Na bielenisku z Pezinka, budú besedovať s Petrom Bartoněkom – autorom knihy “Obed v ohrození Fantastické príhody zo školy pod hradom”, na tému čítanie a dozvedia sa i o jeho novopripravovanej knihe pre deti.

Žiaci si budú spoločne aj čítať knihy v rôznych jazykoch – zaznejú ukážky v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ukrajinskom, ruskom, srbskom jazyku i ďalších.

Prídu aj psychologičky z Linky detskej istotyzástupcovia z Vydavateľstva SlovartKníhkupectva Panta Rhei a ďalší. PR podujatie bude moderovať už tradične Katka Brychtová.

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: ČÍTAJME SI…2024 LDI organizuje 15. jubilejný ročník populárneho Celoslovenského detského čitateľského maratónu! 

Scroll to Top