Projekty

Za 28 ročné obdobie práce Linky detskej istoty v prospech detí a mladých ľudí na Slovensku, sme realizovali množstvo prínosných a zaujímavých národných i medzinárodných projektov a na mnohých ďalších projektoch sme spolupracovali s partnermi z iných organizácií. Niektoré z projektov vám postupne predstavíme.

Dobrá správa – máme práva!

Novembrová kampaň DOBRÁ SPRÁVA – MÁME PRÁVA!
Pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý si pripomíname dňa 20. Novembra, spúšťa Linka detskej istoty kampaň s názvom: “Dobrá správa – máme práva!”
V rámci mesiaca november sa ešte výraznejšie zameriame na zvyšovanie povedomia o právach detí a na dôležitosť ich dodržiavania – rôznymi osvetovými aktivitami pre širokú verejnosť, mladých ľudí, deti a ich rodičov.

Chceli by sme na túto dôležitú tému upriamiť pozornosť a zapojiť aj samotné médiá, ktoré sú (poskytovaním informácií), dôležitými nositeľmi verejnej mienky. Sme presvedčení, že spoločnými silami môžeme zvýšiť povedomie o právach detí a podporíme tak i spoločenskú zodpovednosť za ochranu detí.
 
Linka detskej istoty a jej činnosť je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa.
Základnou filozofiou našej práce je dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa a v týchto intenciách aj všetci naši pracovníci poskytujú svoje služby.

Hodnoty, ktorými sa na LDI riadime pri práci s klientom:
·       Nediskriminácia (čl.2 NEDISKRIMINÁCIA)
·       Najlepší záujem dieťaťa (čl. 3 ZÁUJEM DIEŤAŤA)
·       Právo na život, prežitie a rozvoj (čl. 6 ZACHOVANIE ŽVOTA A ROZVOJ)
·       Právo na ochranu (viac článkov Dohovoru napr. čl. 19, 20, 21, 22, 23, 11….)
·       Vypočutie a rešpektovanie názorov dieťaťa (čl. 13 SLOBODA PREJAVU)
·       Právo na prístup k vhodným informáciám  (čl. 17 PRÍSTUP K VHODNÝM INFORMÁCIÁM)
·       Právo detí na participáciu (čl. 12 NÁZOR DIEŤAŤA / čl. 13 SLOBODA PREJAVU)
 
Posolstvo Linky detskej istoty pre deti a mladých je jasne zadefinované: Sme tu pre vás – vždy keď to potrebujete!
NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE na tel. čísle 116111.

Číjame si

Projekt “ČÍTAJME SI…” realizuje Linka detskej isoty spolu s partnermi už od roku 2008. Ide o oblúbený celoslovenský detský čitateľský maratón, ktoréhe sa každoročne zúčastňuje viac a viac mladých čitateľov a čitateliek z celého Slovenska.

V roku 2023 padali rekordy, a do “ČÍTAJME SI”…2023 sa prihlásilo viac ako 100 000 detí, žiakov i študentov zo 673 škôl, knižníc, školských klubov, záujmových centier, materských škôl atď.

Na Linke detskej istoty už pripravujeme jubilejný 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom “ČÍTAJME SI”…2024, ktorý sa bude konať v marci 2024.
Cieľom projektu je pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. Zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (každoročne čítame v rôznych jazykoch), a v neposlednom rade chceme podporiť i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami.

Krstnou mamou projektu je už od jeho začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková.
Záštitu nad podujatím prevzala pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

V rámci projektu “ČÍTAJME SI…” realizuje Linka detskej istoty každoročne aj interaktívne edukačné a osvetové podujatia, na ktoré sú pozývané aj médiá. Podujatia prebiehajú napr. v knižniciach, či kníhkupectvách a naši psychológovia sa na nich stretávajú s mladými čitateľmi a čitateľkami z rôznych škôl a besedujú spoločne aj s prizvanými hosťami (spisovateľmi, inlustrátormi, hercami, hudobníkmi, učiteľmi, pracovníkmi vydavateľstiev i knižních atď.) na rôzne zaujímavé témy, týkajúce sa literatúry. Tieto podujatia vždy skvelo moderuje Katka Brychtová a na ich organizácii sa podieľa aj Vydavateľstvo Slovart, s ktorým Linka detskej istoty už dlhoročne spolupracuje aj v rámci celého detského čitateľského maratónu.

Projekt „Linka detskej istoty za toleranciu!“

Zameriava sa na podporu porozumenia, znášanlivosti a akceptácie rozmanitosti ľudskej spoločnosti.
Cieľom projektu je prostredníctvom viacerých aktivít prispieť k tomu, aby nedorozumenia neústili do konfliktov končiacich ponižovaním a diskrimináciou s rôznym stupňom tvrdosti.

Každodenné situácie, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, rovnako ako dianie vo svete v nás zvyčajne vyvolávajú celú škálu reakcií. Ak sú tieto reakcie neprimerané a nejakým spôsobom zasahujú naše okolie, je potrebné učiť sa tolerancii.
Na Linke detskej istoty denne zachytávame hovory, ktoré rôznym spôsobom dokumentujú dôsledky nedostatku tolerancie a z toho vyplývajúce mnohé konflikty, ktorým sa dalo predísť. Takéto situácie však možno využiť aj ako „tréningový priestor“ pre rozvoj tolerancie a nenásilnej ústretovej komunikácie.

Na veci sa dá pozerať z rôznych strán a hľadanie pravdy môže byť zábavné a vzrušujúce len vtedy, keď sa nestane priestorom na neférové súperenie. Ak emócie a ego zastrú zrak, hľadanie pravdy zmení smer a ublížime nielen druhému, ale aj sebe. Aby sme vedeli, kde sú naše hranice, mali by sme vedieť, čo je to tolerancia, ako s ňou pracovať a rozvíjať ju. Počet agresívnych volajúcich, ktorí vnímajú odlišnosti iných ako dôvod na diskriminovanie, šikanovanie alebo nenávisť, neustále rastie. Z tohoto dôvodu je potreba šírenia tolerancie ako morálnej hodnoty nanajvýš aktuálna. Radi by sme umožnili deťom vidieť v rôznorodosti a odlišnosti obohacujúce kvality.

V rámci tohoto projektu sme vytvorili a zrealizovali:
• Navštevy škôl, na ktorých prebehli workshopy/stretnutia s deťmi a mládežou;
Dve videá pre mladších a starších o netolerancii tolerancii, ktoré sú k dispozícii na našej webstránke v sekcii VIDEÁ;
Workshopy a Metodickú príručku pre prácu s triedou / so skupinou. Metodika je určená lektorom, ambasádorom Linky detskej istoty a učiteľom, ktorí budú viesť hodiny s deťmi a mladými ľuďmi;
Distribúciu plagátov do škôl po celom Slovensku s informáciami o tolerancii, diskriminácii, rasizme a iných prejavoch nenávisti;
• Stretnutia so zástupcami liniek pomoci pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí;
Podporné poradenstvo LDIporadcovia a poradkyne na našich Linkách pomoci 116111 a 116000 i ON-LINE – počúvajú každé dieťa i mladého človeka bez predsudkov, morálneho hodnotenia a spochybňovania. Je podstatné vypočuť si akékoľvek otázky, a názory k téme a zároveň si zachovať neutrálny a nehodnotiaci prístup.

Viktor Frankl:
“Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.”

Ďalšie projekty Linky detskej isoty…

Za 28 ročné obdobie práce Linky detskej istoty v prospech detí a mladých ľudí na Slovensku, sme realizovali množstvo prínosných a zaujímavých národných i medzinárodných projektov a na mnohých ďalších projektoch sme spolupracovali s partnermi z iných organizácií. Niektoré z projektov vám postupne predstavíme.

Scroll to Top