Linka Pomoc.sk

Linka Pomoc.sk

pre deti a mládež, ale i dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí

Poskytuje špecializované poradenstvo pre oblasť problémov, ktoré prinášajú nové technológie – internet, sociálne siete, mobil a pod.

V rámci tejto poradne venujeme zvýšenú pozornosť najmä:

bezpečnému používaniu internetu
agresívnemu, násilnému a znevažujúcemu správaniu
zneužívaniu osobných údajov
vzťahom a komunikácii na sociálnych sieťach
nevhodnému obsahu na internete a v počítačových hrách
deti a mládež sa však na nás môžu obráť s akýmkoľvek problémom, témou alebo len s potrebou podeliť sa s niekým o svoje prežívanie; problémy v rodine, v škole, s kamarátmi, učiteľmi, ale aj otázky závislosti, fyzického a psychického týrania, či myšlienok na ukončenie života.

VOLAJTE: 116111

• NON-STOP
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO

EMAIL

Napíšte nám email
potrebujem@pomoc.sk

Linka Pomoc.sk je anonymná, hovory sa nenahrávajú a telefónne čísla sa neevidujú, čo vytvára pre deti a mládež bezpečný priestor na vyventilovanie vnútorného prežívania. Ak sa dieťa cíti v anonymite bezpečnejšie, skôr sa zdôverí aj s citlivými témami, ako sú napr. šikanovanie, kyberšikanovanie, vydieranie, týranie, zlyhanie v škole, strata blízkeho, nežiaduce tehotenstvo, znásilnenie, sexuálne zneužívanie, nútená prostúcia, sebapoškodzovanie, samovražedné myšlienky a pod. Ľahšie porozpráva o situáciách, ktoré sú mu nepríjemné, z ktorých má strach, alebo sa za ne hanbí.

Projekty POMOC.SK

Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty. Všetky materiály projektu Pomoc.sk a Zodpovedne.sk sú voľne šíriteľné s podmienkou uvedenia zdroja informácií.

Viac informácií: www.pomoc.sk

STOPLINE.SK

Viac informácií: www.stopline.sk

STOPLINE.SK bojuje proti:

zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming a iné)
prejavom potláčajúcich základné ľudské práva a slobody (prejavy neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu a iných)
inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu

ANONYMNÉ NAHLÁSENIE – služba, kde môžete nahlásiť nezákonný obsah alebo činnosti na internete napr. falošný profil či urážajúce správy na Facebooku a iných sociálnych sieťach… stačí vyplniť NAHLASOVACÍ FORMULÁR na: www.stopline.sk/sk/nahlasovaci-formular

STALI STE SA OBEŤOU TRESTNÉHO ČINU?
Pomoc a usmernenie nájdete v Informačných kanceláriách pre obete trestných činov na: www.prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam

KYBERSIKANOVANIE.SK

Viac informácií: www.kybersikanovanie.sk

ČO JE KYBERŠIKANOVANIE

Charakteristiky internetu a virtuálneho priestoru: Internet ako technológia, ktorá sa stala dostupnou takmer pre každého, priniesla nové možnosti komunikácie, šírenia informácií, trávenia voľného času, ale aj foriem agresivity. Pospájaním počítačov jednotlivých ľudí do celosvetovej siete vznikol samostatný priestor s vlastnými charakteristikami a pravidlami, v ktorom sa ľudia zoznamujú, stretávajú, komunikujú spolu, zdieľajú svoje myšlienky. Zdroj: Kybersikanovanie.sk 

PDF na stiahnutie: KYBERSIKANOVANIE.SK – METODICKÁ PRÍRUČKA

PDF na stiahnutie: KYBERSIKANOVANIE.SK – PRACOVNÝ ZOŠIT

ZODPOVEDNE.SK

Viac informácií: www.zodpovedne.sk

OHROZENIA:

Netolerancia na internete
Hry a gambling
Internetové podvody
Internetové známosti
Kyberšikanovanie
Mobily
Nevhodný obsah na internete
Nevyžiadaný obsah
Zneužitie osobných údajov
Sexualita na internete
Závislosti

Na stiahnutie: MATERIÁL www.zodpovedne.sk/index.php/sk/knihy#

OVCE.SK

Viac informácií a videá na: www.ovce.sk

Videá 27 dielov ovce.sk v posunkovom jazyku na: YouTube

V živote detí majú moderné technológie dôležitú úlohu. Vytvárajú virtuálny priestor, nové sociálne prostredie, v ktorom vyrastajú. Práve preto sa táto problematika úzko dotýka ich vývinu, vzťahov a komunikácie. Už v predškolskom veku deti vedia používať programy v počítači, pustiť si alebo stiahnuť hru, ovládajú funkcie v mobilnom telefóne a bežne sa pohybujú v prostredí internetu. Najlepšia prevencia pred možnými rizikami, ktoré tieto technológie so sebou prinášajú je informovať sa o nich ešte predtým, než sa s nimi deti stretnú. Zdroj: Ovce.sk

PDF na stiahnutie: Príručka k rozprávkam OVCE.SK

PDF na stiahnutie: Príručka pre rodičov – AKO NESTRATIŤ DIEŤA VO SVETE INTERNETU

PDF na stiahnutie: Príručka pre učiteľov – AKO NESTRATIŤ DIEŤA VO SVETE INTERNETU

NEZÁVISLOST.SK

Viac informácií: www.nezavislost.sk

O ZÁVISLOTIACH:

Látkové a nelátkové závislosti
Závislosť od internetu
Dôsledky online závislosti
Rizikové faktory online závislosti
Druhy online závislosti
Online závislosť a vek
Prevencia a liečba online závislosti

Kontakty na odbornú pomoc: www.nezavislost.sk/sk/odborna-pomoc/

Scroll to Top