116000
Linka pre nezvestné deti

116000 Krízová Linka pre nezvestné deti

Krízová linka pre deti stratené, hľadané, na úteku, ako i pre ich rodičov a príbuzných.

Volajte: 116000
• NON-STOP
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Četujte: cez www.ldi.sk
Denne 18:00-22:00
Email: 116000@ldi.sk

Kedy môžeš volať na Linku 116000?

ak si sa ocitol mimo domov a potrebuješ pomoc
ak si na úteku alebo uvažuješ o úteku

NON-STOP Môžeš nám zavolať kedykoľvek. Sme tu pre teba celý rok, 24 hodín, každý deň aj v noci, cez týždeň aj cez víkend aj počas sviatkov a prázdnin!
BEZPLATNE Dovoláš sa k nám z každej tel. siete v SR, z akéhokoľvek mobilu, úplne zadarmo – to znamená, že ty nebudeš platiť za hovor nič!
ANONYMNE Nemusíš nám povedať ani svoje meno, ani kde bývaš, ani svoje telefónne číslo, hovory sa nenahrávajú!

Sme tu pre Teba – vždy keď to potrebuješ!

A kto je na druhej strane telefónu / četu / emailu?
Sme špeciálne vyškolený tím 70 mladších i starších poradkýň a poradcov z oblasti pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, pedagogika a jej odvetia atď.)

Naše služby poskytujeme všetkým deťom a mladým ľuďom bez rozdielu, teda bez ohľadu na ich národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie;
ako i dospelým kontaktujúcim nás v záujme detí.

116000 Krízová linka pre nezvestné deti ponúka podporu nezvestným deťom a ich rodinám.

Čo môžete od nás očakávať?

  • Prijatie a záujem
  • Neodsudzovanie a nediskrimináciu
  • Rešpekt a empatiu
  • Otvorenosť a trpezlivosť
  • Spoločné hľadanie riešení
  • Anonymitu a mlčanlivosť
  • Profesionalitu

116000 je šesť čísiel, ktoré stojí za to si zapamätať.

Telefónne číslo 116000 je medzinárodne zjednotené Európske tel. číslo Krízových liniek pre nezvestné deti, ktoré ponúkajú podporu nezvestným deťom a ich rodinám. Funguje v 32 krajinách Európy. Pre Slovensko Krízovú linku 116000 prevádzkuje naša organizácia – Linka detskej istoty. Krízové linky 116000 musia fungovať non-stop, bezplatne a anonymne a v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Krízové linky 116000 v Európe.

Čo robiť, keď som na úteku?

Môžeš nás kontaktovať kedykoľvek, sme tu pre teba 24 hodín denne, 7 dní v týždni 365 dní v roku na tel. čísle 116000. Hovor je anonymný a zadarmo. Ak nechceš volať, môžeš nám napísať na adresu 116000@ldi.sk
Linka 116000 je pre každého, kto utiekol z domu alebo bol donútený domov opustiť. Či už si sa z domu rozhodol/a odísť kvôli hádke, zneužívaniu, týraniu, alebo preto, že si sa cítil/a nešťastne, alebo jednoducho preto, že si potreboval/a viac priestoru, sme tu pre teba. Vo dne, v noci.
Budeme s tebou hovoriť o možnostiach, ktoré máš a o pomoci, ktorú môžeš dostať. O tomto hovore (alebo emailovej správe) nepovieme nikomu, pokiaľ si to nebudeš sám/sama želať. 

Ako mi môžete pomôcť?

Nebudeme ťa súdiť ani ti nebudeme hovoriť, čo musíš urobiť. Budeme s tebou hovoriťo tom, čo sa stalo a o možnostiach, ktoré máš. 
Sme tu, aby sme ťa počúvali.
Môžeme od teba niekomu doručiť správu, niekomu, kto ti môže pomôcť dostať sa do bezpečia.
Môžeme ti zistiť, či bolo tvoje zmiznutie nahlásené na polícii.
Môžeme s tebou rozobrať tvoje možnosti a nájsť miesto, kde budeš v bezpečí.

Čo vám o sebe musím povedať?

Na to, aby sme ti pomohli, nepotrebujeme vedieť, kde si. Budeme vedieť iba toľko, koľko nám prezradíš. Budeme spolu hovoriť o tom, aké sú možnosti a ktoré kroky ťa dostanú do bezpečia.

Poviete mojej rodine, kde som?

Ak chceš, aby sme niekoho v tvojom mene kontaktovali, musí mať nad 18 rokov. Niekedy potrebujeme vedieť, v ktorom meste si a tiež meno a číslo na niekoho z tvojej rodiny, aby sme mu vedeli od teba poslať správu.

Chcel/a by som utiecť z domu

Ak sa deje niečo, kvôli čomu rozmýšľaš nad útekom z domu, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať a spolu sa pokúsime hľadať riešenia tvojej situácie.

Chcem odísť z domu, ale ešte nemám 18

Na Slovensku nemôžeš legálne opustiť domov bez súhlasu svojich rodičov alebo legálnych zástupcov, ak ešte nemáš 18. Ak je situácia vyhrotená, môžeš nás kontaktovať anonymne na bezplatnom tel. čísle 116000.

Čo robiť, keď sa stratilo dieťa?

Prvé hodiny po zmiznutí dieťaťa zohrávajú životne dôležitú úlohu. Nečakajte s nahlásením 24 hodín!
Neváhajte čo najskôr kontaktovať políciu na čísle 158 a následne aj osobne na najbližšom oddelení policajného zboru.
(Telefonovať čo najskôr je dôležité najmä pri malých deťoch, deťoch, ktoré sú hendikepované, deťoch, ktoré potrebujú lieky alebo lekársku starostlivosť).

Čo môžete zistiť sami:

Skúste dieťa kontaktovať na jeho mobilnom telefóne. Nevolajte však príliš často, lebo sa mu môže vybiť batéria na mobile a potom bude ťažšie sa s ním spojiť. Zavolajte a potom mu pošlite sms správu.
Zistite si, kde a s kým bolo dieťa naposledy.
Skontaktujte sa čo najskôr so spolužiakmi, kamarátmi, triednym učiteľom, známymi, či o ňom nevedia. Porozprávajte sa s jeho kamarátmi, aké malo plány, prípadne s kým sa malo stretnúť, skontrolujte aj sociálne siete.
Overte si príjem nových pacientov na urgentnom príjme v najbližšom zdravotníckom zariadení.
Môžete zavolať aj k nám na Krízovú linku 116000 a poradiť sa o ďalších krokoch.

Spojte sa s políciou:

Nezvestnosť dieťaťa nahláste na tel. číslo 158 a osobne na najbližšom oddelení policajného zboru. Nečakajte 24 hodín – včasné nahlásenie nezvestných detí na polícii je veľmi dôležité.
Vezmite so sebou aktuálnu fotografiu dieťaťa a premyslite si jeho popis vrátane oblečenia, ktoré malo na sebe naposledy.
U mladistvého overte, či má so sebou občiansky preukaz alebo iné doklady.
Pri ohlasovaní nezvestného pomôžu polícii informácie typu: miesta, kde sa okrem domova zvykne zdržiavať, kontakty na kamarátov, spolužiakov, popis špecifických telesných znakov, zdravotný stav a charakteristika správania.

Ďalšie kroky:

S pomocou príbuzných a známych prehľadajte okolie vášho bydliska, pričom sa sústreďte aj na miesta, kde sa vo vašom meste obvykle zdržiavajú deti a mladiství.
Zabezpečte prítomnosť aspoň jedného rodinného príslušníka alebo známeho v mieste vášho trvalého bydliska, aby mohol v prípade návratu dieťaťa domov informovať čo najskôr rodičov a policajný zbor.
Rozhliadnite sa po okolí a využite akúkoľvek pomoc a služby, ktoré v tejto oblasti ponúkajú rôzne neziskové organizácie, verejné inštitúcie, ale i komerčné firmy.
K dispozícií je vám tiež naša Krízová linka 116000, na ktorej vám odborný pracovník poskytne podporu. Krízová linka 116000 je bezplatná a anonymná a funguje nepretržite 365 dní v roku, vo dne aj v noci, cez týždeň aj cez víkend a aj v čase sviatkov a prázdnin. 

Ministertvo vnútra SR Pátranie po osobách:

Údaje o osobách v pátraní sú iba informatívneho charakteru. Policajný zbor nezodpovedá za ďalšie využitie údajov inými subjektami!

Via informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?patros-index

Deti z Ukrajiny nahlásené ako nezvestné v EÚ:

Ako nahlásiť nezvestné dieťa z Ukrajiny?

Via informácií nájdete tu: https://missingchildreneurope.eu/ukraine/

Čo robiť, keď sa dieťa už našlo?

Vyrovnávanie sa so skúsenosťou únosu alebo úteku v rodine vyžaduje nemalú dávku odvahy a rozhodnosti, a to ako na strane dieťaťa, tak na strane rodičov, zákonných zástupcov či ostatných členov rodiny.
Cieľom každého prípadu nezvestného dieťaťa je navrátiť dieťa čo najrýchlejšie do bezpečia. Avšak tu prípad nekončí. Plánovanie návratu dieťaťa a následnej starostlivosti môže byť rovnako dôležité. 
Rodičia by mali byť vnímaví voči emocionálnemu stavu dieťaťa. Po dlhšie trvajúcom únose sa môže dieťa rodičom odcudziť, dokonca sa môže medzi dieťaťom a únoscom vytvoriť akési emocionálne puto. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť to, ako sa dieťa znova začlení do svojho domáceho prostredia. Niekedy môže byť užitočné požiadať o asistenciu odborníkov.

Poskytované služby:

Krízová Linka 116000 rodičom ponúka možnosť telefonických konzultácií. Ak máte záujem o naše služby alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na tel. čísle 116000 alebo na našej emailovej adrese 116000@ldi.sk.

Poradenstvo a emocionálna podpora
Sociálno-právne poradenstvo
Nasmerovanie na relevantné organizácie
Administratívna podpora

Non-stop​

Fungujeme 365 dní v roku, 7 dní v týždni,
24 hodín denne, aj počas víkendov
a sviatkov a aj cez prázdniny.

Bezplatne​

Všetky služby sú zadarmo. Volanie k nám je z každej tel. siete na Slovensku úplne bezplatné.

Anonymne​

Keď zavoláš, nemusíš nám povedať ani svoje meno, ani kde bývaš. Všetko čo nám povieš je dôverné a nikto sa nedozvie, že si k nám volal, volala. Hovory nenahrávame.

Pre celé Slovensko​

Sme tu pre všetky deti a mladých ľudí
z celého územia Slovenska.
Kontaktovať nás však môžu aj dospelí
v záujme detí.

Telefonicky

Môžeš nám zatelefonovať kedykoľvek, keď sa budeš potrebovať s niekym porozprávať alebo sa o niečom poradiť alebo keď ťa niečo trápi.

Online​

Ak si radšej píšeš, ako telefonuješ, napíš nám cez ČET alebo EMAIL.

Scroll to Top