Online poradňa

Online poradňa LDI pre deti a mladých ľudí

Ak radšej píšete, ako telefonujete poskytneme vám bezpečný priestor na komunikáciu.
Ak sa chcete poradiť alebo s nami četovať / či písať si na akúkoľvek tému, alebo ak ste sa ocitli v náročnej situácii a potrebujete pomoc, sme tu pre vás aj online:

ČET a EMAIL
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Četujte: cez www.ldi.sk
Denne 18:00-22:00
Email: 116111@ldi.sk

V rámci Online poradne LDI sa venujeme celej škále tém, medzi ktoré patria napríklad aj:

Vzťahy a problémy v rodine
Kamarátske vzťahy a prvé lásky
Zvládanie školských povinností a ťažkostí spojených so školským prostredím
Šikanovanie, kyberšikanovanie (napr. Vytvoril ti niekto falošný profil? Vydiera ťa niekto hrozbou uverejnenia tvojich fotografií či správ? Našiel/a si na internete nejakú zvláštnu stránku? Píšeš si s niekým na sociálnych sieťach koho osobne nepoznáš a chce sa s tebou stretnúť?)
Emocionálne problémy, ako strach, smútok, úzkosť či neistota, pocity osamelosti
Nespokojnosť so sebou v oblastiach vzhľadu, schopností alebo životného štýlu
Prevencia a informácie v rámci sexuálneho dozrievania
Sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života
Spôsoby postupovania pri psychických problémoch
Informácie o možnostiach a špecifikách psychologickej pomoci
Ale aj zdieľanie radosti a zážitkov či potreba sa voľne porozprávať / písať si o každodennom živote

Četová poradňa LDI

Četová poradňa LDI je anonymná a bezplatná a dostupná každý deň v čase od 18:00 do 22:00 hod. Poskytujeme v nej písomne poradenstvo na rôznorodé témy, ktoré deti a mladí ľudia prinášajú.
Pre niektorých z vás je jednoduchšie svoj problém sformulovať písomne a cítite sa istejšie, keď zostáva v anonymite aj váš hlas.
Najmä pri ťažších témach môže byť výhodou pomalšie tempo písomnej četovej komunikácie a tak i viac priestoru na utriedenie si myšlienok a voľbu slov.

Emailová poradňa LDI

Kedykoľvek nám možete napísať aj email na našu emailovú adresu 116111@ldi.sk.
Tento spôsob komunikácie využívajú často mladí ľudia, ale i dospelí, ktorí nám píšu v záujme detí.

Emailové poradenstvo je od četového poradenstva odlišné najmä v tom, že odpoveď na email vám od nás nepríde okamžite, ale do 48 hodín, a tiež v tom, že máme viac času pre vás vypracovať komplexnejšiu odpoveď. Preto sa netreba báť o svojom probléme alebo o svojej situácii rozpísať čo najpodrobnejšie, aby sme vám mohli poskytnúť dostatočnú podporu a všetky potrebné informácie.
Pri odosielaní emailu treba myslieť aj na to, že vaša emailová adresa je pre nás viditeľná (aby sme vám mohli odpísať naspäť) a niekedy poskytnete aj niektoré osobné údaje (aby sme vám mohli konkrétnejšie poradiť). Stále však platí, že v našej poradni rešpektujeme dôvernosť informácií a dôsledne dodržujeme anonymitu a mlčanlivosť.

Scroll to Top