Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. 

  • Hľadáme špecificky študentov denného štúdia pomáhajúcich profesií, ktorí sú v MAGISTERSKOM stupni štúdia. 
  • Ponúkame brigádnickú prácu, ktorá sa vykonáva prezenčne – bez možnosti HO, pod vedením skúsených supervízorov a intervízorov z pomáhajúcich profesií. Súčasťou práce je aj: účasť na nadstavbových vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach. 
  • Podmienky prijatia do výcviku sú: zaslanie CV a motivačného listu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru a následne absolvovanie odborného výcviku vo všetkých určených dňoch + preukázanie bezúhonnosti. 
  • V prípade záujmu pošlite CV spolu s motivačným listom a telefónnym číslom na adresu: tana@ldi.sk 
Scroll to Top