Tento rok oslavujeme 16 rokov fungovania harmonizovaného tel.čísla 116111 Linky pomoci pre deti a mládež

Tento rok oslavujú Linky pomoci pre deti a mládež – 16 rokov fungovania – harmonizovaného telefónneho čísla 116111, ktoré bolo pridelené jednotne pre detské linky pomoci v Európe. Telefónne číslo 116 111 funguje v 30 európskych krajinách.

🔹️Pre Slovensko Linku pomoci pre deti a mládež na tel. čísle 116111 prevádzkuje naša organizácia – Linka detskej istoty. Linky 116111 fungujú non-stop, bezplatne a anonymne a v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Linky pomoci pre deti a mládež v Európe.

🔹️Linky pomoci pre deti a mládež v Európe každoročne poskytujú poradenstvo 1,5 miliónu deťom a mladým. V priebehu rokov to bola práve téma duševného zdravia s ktorou sa najviac deti a mládež na Linky pomoci 116111 obracali, potom nasledovali obavy z násilia, rozhovory o vzťahoch v rodine a rozhovory o vzťahoch s rovesníkmi.

Scroll to Top