Za osamelými deťmi nie sú iba technológie, škodí im aj nevšímavosť

Podľa psychologičky Lucie Chamutyovej z Linky detskej istoty sa deti a mladí ľudia dnes čoraz častejšie cítia nevypočutí a osamelí, čo môže viesť k výraznému poklesu sociálnych zručností a izolovanosti aj v neskoršom veku. „Ak sa dieťa cíti osamelé, môže to popisovať inými pocitmi a výrazmi, ako napríklad „nezapadám, cítim sa byť iný/á či neviditeľný/á a to dokonca aj v prípade, že trávi veľa času s kamarátmi. Mladšie deti si môžu osamelosť kompenzovať vytváraním imaginárnych kamarátov, na ktorých lipnú, vyrušujú v škole, či si neustále vyžadujú pozornosť. U starších môžeme pozorovať primárne vyhýbavé a skleslé správanie, nižšiu sebadôveru či náhly nezáujem o obľúbené aktivity“, uvádza psychologička.

PIESTANSKYDENNIK.SK

Celý článok tu: Trendom je toxická pozitivita – musíme sa cítiť šťastní

Scroll to Top