Podujatia

Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Celoslovenský detský čitateľský maratón “Čítajme si…” 2024 sa bude konať tento rok v marci – mesiaci knihy v termíne od 18. do 22. marca 2024 teda od pondelka do piatka (vrátane). Čítať sa bude opäť po celom Slovensku na školách a v knižniciach, v školských kluboch a v centrách voľného času, v škôlkach atď. Prekonáme spolu minuloročný rekord 100591 čitateľov? Tešíme sa na všetkých DOČÍTANIA! Vaša Linka detskej istoty (LDI)

Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

POZVÁNKA: Čítajme si…2024 (Na stiahnutie tu: formát A4)

TERMÍN PRIHLÁSENIA: Tým, ktorí sa prihlásia do 14. marca 2024 – LDI pošle poštou všetky potrebné materiály (pozvánky/plagáty), ako i knižné záložky k danému podujatiu a tiež nálepky, brožúrky a letáky o bezplatných a ľahko dostupných službách Linky detskej istoty pre deti a mládež z celého Slovenska. / Prihlasovať sa môžete aj po danom termíne, avšak materiály si budete môcť už len stiahnuť vo formáte PDF na tejto webovej stránke.

MANUÁL: Základné informácie o podujatí „ČITAJME SI…2024″

1. Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI…“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

2. Podujatie sa koná v spolupráci s miestnymi knižnicami, so školskými knižnicami, centrami voľného času, klubmi, radnicami, kníhkupectvami, centrami pre deti a rodiny atď. Podujatie „ČÍTAJME SI…2024“ sa môže v jednom meste či obci konať aj na viacerých miestach.

3. Prihlasovanie účastníkov sa realizuje prostredníctvom elektronickej PRIHLÁŠKY tu: PRIHLÁŠKA “Čítajme si” 2024

Svoju registráciu si môžete overiť tu v ZOZNAME PRIHLÁŠOK. Vaše registrácie sa môžu v tabuľke zobraziť až na druhý deň. Pozor na duplicitné prihlasovanie! Informácie o počte miest, na ktorých sa bude čítať ako i o počte detí, ktoré budú čítať, potrebuje Linka detskej istoty z dôvodu ROZPOSLANIA Podpisových plagátov (formát A2) a Záložiek do kníh pre žiakov, ako i brožúr a ďalších materiálov pre deti, ktoré sa celoslovenského detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI…2024“ zúčastnia.

4. Termín konania tohtoročného „ČÍTAJME SI…2024“ môže byť v ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od pondelka 18. marca 2024 do piatka 22. marca 2024 do 18:00 hod.

5. Účastníci musia prečítať nahlas úryvok z knihy a zapíšu sa do PREZENČNEJ LISTINY (Na stiahnutie tu: formát A4). POČET čítajúcich detí z prezenčnej listiny je potrebné hneď po podujatí (najneskôr však v pondelok 25. 3. 2024) nahlásiť na Linku detskej istoty. POZOR! Samotná prezenčná listina sa na Linku detskej istoty NEPOSIELA.

6. Výber kníh na čítanie je plne vo Vašej kompetencii. Deti môžu čítať knihu v akomkoľvek jazyku.

PRIEBEH PODUJATIA

1. V úvode podujatia Vás prosíme, aby ste v krátkosti informovali deti a mládež o tom, že sa kedykoľvek – keď to budú potrebovať, môžu obrátiť na Linku detskej istoty a informovali ich o službách, ktoré poskytujeme a o tom kedy a ako nás môžu kontaktovať. Tel. číslo 116 111 je Linka pomoci pre deti a mladých ľudí / tel. číslo 116 000 je Krízová linka pre nezvestné deti / On-line poradenstvo: čet a e-mail fungujú cez www.ldi.sk. Služby poskytujeme: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre deti a mládež z celého Slovenska.

Informácie o našich službách sú uvedené aj na knižných záložkách, plagátoch, nálepkách a v brožúrkach, ktoré Vám pošleme.

2. Po otvorení Vášho podujatia začne čítať prvé dieťa, začína čítať buď stranu, či iba niekoľko odsekov z vybranej knihy. Keď dočíta, pokračuje ďalší čitateľ / čitateľka… atď.

3. Môžete využiť veľký PODPISOVÝ PLAGÁT formát A2 na podpisy pre čítajúce deti. Podpisový plagát aj prezenčné listiny zostávajú u Vás na mieste čítania, nie je potrebné ich posielať na Linku detskej istoty.

3. Po skončení podujatia nahláste počet detí, ktoré čítali – a to v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ, pracovníkom Linky detskej istoty prostredníctvom elektronickej VÝSLEDKOVEJ LISTINY: VÝSLEDKOVÁ LISTINA “Čítajme si” 2024 (alebo na email citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ.

Nahláste najneskôr do pondelka 25. 3. 2024 do 18.00 hod., aby ste boli zaradení do zlosovania. Výsledný počet čítajúcich detí bude zverejnený na webovej stránke www.ldi.sk a na LDI FB a IG.

4. Následne v utorok dňa 26. 3. 2024 prebehne na Linke detskej istoty losovanie z pomedzi účastníkov o vybrané knižné publikácie. Do losovania budú zaradené iba tie školy, knižnice, kluby atď., ktoré nahlásia finálny počet čítajúcich deti – podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bode 3. vyššie.

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRE DETI NA PODUJATIE:

1) Knihu / knihy na čítanie (v akomkoľvek jazyku).

2) PREZENČNÚ LISTINU, na ktorú sa podpíše každé dieťa, ktoré čítalo. / A prípadne tiež PODPISOVÝ PLAGÁT.

3) Nahlásiť počet čítajúcich detí po ukončení čítania – najneskôr do pondelka 25. 4. 2024 do 18.00 hod. cez: elektronickú VÝSLEDKOVÚ LISTINU alebo emailom citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA- POBOČKY / POČET DETÍ.

PROPAGÁCIA A ZDIEĽANIE REALIZÁCIE VÁŠHO PODUJATIA:

Pokiaľ bude vo Vašich regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o Vašom podujatí, prosím, pošlite nám o tom informáciu emailom na citajmesi@ldi.sk. Týka sa to aj fotografií, obrázkov alebo zaujímavých situácií, ktoré sa Vám pri tomto podujatí vyskytli a s ktorých uverejnením na sociálnych sieťach Linky detskej istoty súhlasíte. Kreativita a operatívnosť miestnych partnerov je vítaná.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez e-mail: citajmesi@ldi.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: 0947 954 976

Podujatie je tento rok realizované s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. 

Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. 

  • Hľadáme špecificky študentov denného štúdia pomáhajúcich profesií, ktorí sú v MAGISTERSKOM stupni štúdia. 
  • Ponúkame brigádnickú prácu, ktorá sa vykonáva prezenčne – bez možnosti HO, pod vedením skúsených supervízorov a intervízorov z pomáhajúcich profesií. Súčasťou práce je aj: účasť na nadstavbových vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach. 
  • Podmienky prijatia do výcviku sú: zaslanie CV a motivačného listu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru a následne absolvovanie odborného výcviku vo všetkých určených dňoch + preukázanie bezúhonnosti. 
  • V prípade záujmu pošlite CV spolu s motivačným listom a telefónnym číslom na adresu: tana@ldi.sk 

Bubnovačka 20. 11. 2023 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj na Linke detskej istoty sa každoročne zapájame do Bubnovačky, ktorou spoločne upozorňujeme na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Násilie na deťoch môžeme zastaviť len vtedy, ak o ňom budeme hovoriť. Spravme preto v mene detí čo najväčší hluk, aby sme upozornili na dôležitosť ich hlasu.

Ako sa zapojiť? Je to jednoduché! Zapojiť sa môže jednotlivec aj skupiny. Či je to doma, na námestí, v triedach alebo v parku. Nemáš bubon? Nevadí, “bubnuj” rukami, nohami, paličkami, pokrievkami…a vyjadri tým svoje NIE proti násiliu na deťoch! Tento rok spoločne za deti bubnovalo po celom Slovensku i v Čechách viac ako 200 000 ľudí.

💙

Na Linke pomoci pre deti a mladých tel.č. 116111 počúvame deti stále: 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE.

20. november Svetový deň detí – podujatie UNICEF v Starej Tržnici

Spoločne oslávime Svetový deň detí – v Starej Tržnici v sobotu 18. 11. od 9:00 do 15:00 tam bude aj Linka detskej istoty. Čakajú na Vás zaujímavé hry a aktivity – POZRITE SI PROGRAM a PRÍDITE – Tešíme sa na Vás! LDI #linkadetskejistoty

🌟 Oslávme spolu Svetový deň detí v Starej Tržnici! 🌟

UNICEF na Slovensku vás srdečne pozýva, aby ste sa pripojili k oslave Svetového dňa detí v Starej Tržnici v Bratislave!

Objavte príležitosti pre deti s týmito skvelými organizáciami:

🌍 Virtuálna realita s UNICEF Slovensko

🧩3D dizajnérsky workshop od Lab Cafe Create

🤝 Linka detskej istotyineratívne hry, kvízy, testy pre deti a rodičov na tému práva detí

🎭 Bábkové divadlo od Bábky v nemocnici

📲 Spustenie chatbota U-Report Europe pre mladých ľudí na Slovensku

🌆 Participatívne budovanie nášho mesta spolu s Metropolitný inštitút Bratislavy

🤖 Interaktívny robotický stan od HACK SLOVAKIA

🖌️ “Petrikivka” workshop od SME SPOLU

🐕 Terapeutický psík od Liga za duševné zdravie

🎨 Interaktívne aktivity a merch od Mareena SK

🕹 Kvízy a virtuálna realita od IOM Slovensko

🗣️Hry a aktivity na rozvoj rečových schopností detí od Tenenet

🥽 Virtuálna realita od UNHCR, vďaka ktorej môžete lepšie pochopiť každodennú realitu ľudí utekajúcich zo svojich krajín

Uložte si dátum do vašich kalendárov a nenechajte si ujsť deň plný zábavy, milých stretnutí a zážitkového poznávania. 🗓️ Vstup je voľný a všetci sú vítaní.

Ďakujeme mestu Bratislava za podporu tohto podujatia!

Dovidenia v Starej Tržnici už túto sobotu! 💙

Bibliotéka 2023 – Beseda s Linkou detskej istoty

Boli ste už na Bibliotéke 2023? Ak nie, neváhajte, máte na to ešte celý tento víkend. Linka detskej istoty 💙 ďakuje Vydavateľstvu Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh za pozvanie na besedu so žiakmi základných škôl. Interaktívnu besedu vo štvrtok skvelo odmoderovala Lucia Lackovičová a so žiakme sme sa spoločne rozprávali o téme duševné zdravie. Predstavili sme im na čo slúži a čo všetko ponúka naša Linka pomoci pre deti a mladých tel.č. 📞📲💻 116111, odpovedali sme im na otázky a zahrali sme si aj spoločenskú hru. Na záver sme pozvali žiakov, aby sa zapojili aj do 15. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu, #čítajmesi “ČÍTAJME SI…2024”, ktorý Linka detskej istoty aj spolu s partnermi pripravuje na marec 2024. Tešíme sa na všetkých čitateľov a čitateľky! 📚 📖 🧡

Mobilizačná kampaň – Svetový deň duševného zdravia

Kedy ste naposledy aktívne počúvali dieťa vo svojom okolí?

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 10. 10. spúšťa Linka detskej istoty, ktorá je dostupná nonstop, bezplatne a anonymne na telefónnom čísle 116111 i ON-LINE, mobilizačnú osvetu pre ľudí na celom Slovensku.

NAJMAMA.AKTUALITY.SK

Celý článok tu: Šťastie nie je na príkaz: Za osamelými deťmi stoja podľa odborníkov nielen technológie, ale aj nevšímavosť okolia a rodiny

Beseda s Linkou detskej istoty na tému: Dušené zdravie

18. apríla 2023 sa uskutočnila skvelá beseda spojená s aktivitami pre 50 žiakov základných škôl na dôležitú tému: “Dušené zdravie'”. Beseda, ktorú zorganizovalo Vydavateľstvo Slovart sa konala v kníhkupectve Panta Rhei v Auparku.

Stretli sa na nej poradkyne z Linky detskej istoty Táňa Ivanič, psychologička LDI Katarína Kožová a spisovateľka Mirka Varáčková. Podujatie moderovala Lucia Lackovičová.

Pre tínedžerov pripravili zaujímavú debatu a workshop o tom, ako Linka detskej istoty dokáže pomôcť v rôznych životných situáciách, že každý sme iný a vždy je tu niekto, na koho sa môžete obrátiť vo chvíli, keď to budete potrebovať.

☎️ Linka pomoci pre deti a mladých ľudí funguje na tel.č. 116111 NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé Slovensko.

Čítajme si

Prečo projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

Ďakujeme 💙 VŠETKÝM, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu “Čítajme si…2023!”

Spolu nás čítalo tento rok VIAC AKO 100 000 a čítalo sa na 673 školách, knižniciach a kluboch po celom Slovensku!!! 💙 👏

Dnes sme už vyžreboli aj 10 výherných škôl / knižníc, ktoré dostanú poštou balíčky s knihami 📚 od Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh. Gratulujeme! Výhercov nájdete na obrázku. Už teraz sa tešíme sa na spoločné “Čítajme si…” opäť v roku 2024 – bude to jubilejný 15. ročník!

Scroll to Top