Aktuality

Vysvedčenie nie je rozsudok. Psychológ radí, ako sa s deťmi rozprávať o známkach

NOVINY.SK / V stredu 31. januára 2024 sa v školách budú rozdávať polročné vysvedčenia. Pre mnohé deti aj pre rodičov je to stresová situácia. Podľa psychológov by mali rodičia pred trestami uprednostniť komunikáciu.

Podľa odborníkov sa dieťa so zlými známkami na vysvedčení často cíti ako v bezvýchodiskovej situácii. Jediným únikom býva napríklad útek z domu. Psychológovia radia, aby sa rodičia s deťmi rozprávali nielen o zlých známkach, ale aj o tých dobrých. Zároveň by mal mať žiak istotu, že ak aj príde domov so zlou známkou, nemusí sa báť. “Deti treba podporiť a brať to tak, že majú nedostatky, ktoré treba dohnať. Zákazy a príkazy sú najhoršie riešenie,” uviedla Lucia Chamutyová, psychologička Linky detskej istoty. 

Práve v období uzatvárania známok sa deti vo väčšej miere obracajú aj na krízové linky pomoci. Hovoria o tom, že cítia nátlak a boja sa, že pre zlé známky z nich, takpovediac, nič nebude. “Či už je to hnev alebo hanba, že aj napriek snahe nedosiahli lepšiu známku. Úlohu tu zohráva aj porovnávanie sa s rovesníkmi a pocit, že známky sú to, čo ich definuje,” priblížila Lucia Chamutyová.

V niektorých prípadoch deti vyhodnotia, že najlepším riešením je útek z domu. “Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách je mýtus. Ak sa dieťa neozýva a rodič má podozrenie, že dieťaťu hrozí nebezpečenstvo, je dôležité, aby kontaktovali ihneď políciu,” zdôraznila Zuzana Hrabovská, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR.

Podľa psychologičky, by mali rodičia dieťa ubezpečiť, že bude prijaté za akýchkoľvek okolností a pozrieť sa na možnosti, ako známky zlepšiť. “Ja by som odporučila, aby si deti so zlými známkami nemysleli, že v budúcnosti nič nedokážu. Aj keď dospelí na nich tlačia, ale nie je to pravda,” uviedla deviatačka Sophia.

LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska.

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenskaa od nášho vzniku smeposkytli odborné dištančné poradenstvo už viac ako 3 miliónom deťom a mladým ľuďom a tiež dospelým kontaktujúcim naše Linky a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Odborná garantka a jedna zo zakladateliek Linky detskej istoty PHDr. Katarína Trlicová:

„Sú to každoročne desaťtisíce detí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto, keď sa obzriem na uplynulých 28 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre deti a mládež takéto odborné pracovisko existuje už viac ako štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, a že táto Linka bez prerušenia už 28 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na Linke detskej istoty pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mládeže, ich problémy, ako i potreby. Poradcovia na Linke majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje na to, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti a mládež, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ – ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.“

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. 

  • Hľadáme špecificky študentov denného štúdia pomáhajúcich profesií, ktorí sú v MAGISTERSKOM stupni štúdia. 
  • Ponúkame brigádnickú prácu, ktorá sa vykonáva prezenčne – bez možnosti HO, pod vedením skúsených supervízorov a intervízorov z pomáhajúcich profesií. Súčasťou práce je aj: účasť na nadstavbových vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach. 
  • Podmienky prijatia do výcviku sú: zaslanie CV a motivačného listu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru a následne absolvovanie odborného výcviku vo všetkých určených dňoch + preukázanie bezúhonnosti. 
  • V prípade záujmu pošlite CV spolu s motivačným listom a telefónnym číslom na adresu: tana@ldi.sk 

Tento rok oslavujeme 16 rokov fungovania harmonizovaného tel.čísla 116111 Linky pomoci pre deti a mládež

Tento rok oslavujú Linky pomoci pre deti a mládež – 16 rokov fungovania – harmonizovaného telefónneho čísla 116111, ktoré bolo pridelené jednotne pre detské linky pomoci v Európe. Telefónne číslo 116 111 funguje v 30 európskych krajinách.

🔹️Pre Slovensko Linku pomoci pre deti a mládež na tel. čísle 116111 prevádzkuje naša organizácia – Linka detskej istoty. Linky 116111 fungujú non-stop, bezplatne a anonymne a v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Linky pomoci pre deti a mládež v Európe.

🔹️Linky pomoci pre deti a mládež v Európe každoročne poskytujú poradenstvo 1,5 miliónu deťom a mladým. V priebehu rokov to bola práve téma duševného zdravia s ktorou sa najviac deti a mládež na Linky pomoci 116111 obracali, potom nasledovali obavy z násilia, rozhovory o vzťahoch v rodine a rozhovory o vzťahoch s rovesníkmi.

Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA.

Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb. Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 20. 11. 1989. Dohovor u nás nadobudol platnosť 6. 2. 1991. V Zbierke zákonov SR bol uverejnený pod č. 104/1991.

Tlačové vyhlásenie: Iniciatíva DETSTVO BEZ NÁSILIA (PDF na stiahnutie)

Viac informácií na: www.bezmodrin.sk

Panelová diskusia “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”

Pre každé dieťa, každé právo!

Aj zástupcovia Linky detskej istoty sa v pondelok 20. 11. 2023, pri príležitosti Svetového dňa detí, zúčastnili panelovej diskusie “Budúcnosť je teraz – právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku”, ktorú zorganizoval UNICEF.
 
Cieľom diskusie bolo poukázať na právo na inklúziu aj tých najzraniteľnejších detí do 🇸🇰 spoločnosti:
▪️ detí odídencov a migrantov
▪️detí so zdravotným znevýhodnením
▪️ detí z chudobného a znevýhodneného prostredia
▪️ rómskych detí

Účastníci panelovej diskusie:
▪️ Róbert Dobrovodský 
▪️ Jozef Mikloško
▪️ Zuzana Stavrovska 
▪️ Pavol Beblavý – UN Youth Delegate pre Slovensko
▪️ Oleksander Igolko – Samostatný advokát práv mládeže

Bubnovačka 20. 11. 2023 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj na Linke detskej istoty sa každoročne zapájame do Bubnovačky, ktorou spoločne upozorňujeme na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Násilie na deťoch môžeme zastaviť len vtedy, ak o ňom budeme hovoriť. Spravme preto v mene detí čo najväčší hluk, aby sme upozornili na dôležitosť ich hlasu.

Ako sa zapojiť? Je to jednoduché! Zapojiť sa môže jednotlivec aj skupiny. Či je to doma, na námestí, v triedach alebo v parku. Nemáš bubon? Nevadí, “bubnuj” rukami, nohami, paličkami, pokrievkami…a vyjadri tým svoje NIE proti násiliu na deťoch! Tento rok spoločne za deti bubnovalo po celom Slovensku i v Čechách viac ako 200 000 ľudí.

💙

Na Linke pomoci pre deti a mladých tel.č. 116111 počúvame deti stále: 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE.

Linka detskej istoty Kampaň: Dobrá správa – máme práva!

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Novembrová kampaň “Dobrá správa – máme práva!” a

TLAČOVÁ SPRÁVA LDI: Diskriminácia je forma násilia a jedným z hrubých porušení práv.

Linka detskej isototy odštartovala novembrovú kampaň: “Dobrá správa, máme práva!”

Dôsledným dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa sa riadime počas celého nášho fungovania Linky detskej istoty. Rozhodli sme sa, že v novembri Vám o dôležitosti týchto práv detí povieme viac.

Sme presvedčení, že šírením informácií a vzdelávaním sa v tejto téme môžeme nielen zvýšiť povedomie o právach detí, ale tiež podporiť spoločenskú zodpovednosť za ochranu detí.

V novembri budeme v rámci našej kampane upozorňovať na všetky práva detí. 6 článkov Dohovoru, Vám odkomunikujeme aj audiovizuálne. Natočili sme krátke videá k článkom číslo 2, 13, 16, 17, 19, a 31 Dohovoru o právach dieťaťa. Videá si môžete pozrieť na IG LDI alebo na FB LDI.

Ďakujeme za podporu deťom, ktorú spolu s nami šírite a darí sa Vám ju aplikovať v každodenných činnostiach.

20. november Svetový deň detí – podujatie UNICEF v Starej Tržnici

Spoločne oslávime Svetový deň detí – v Starej Tržnici v sobotu 18. 11. od 9:00 do 15:00 tam bude aj Linka detskej istoty. Čakajú na Vás zaujímavé hry a aktivity – POZRITE SI PROGRAM a PRÍDITE – Tešíme sa na Vás! LDI #linkadetskejistoty

🌟 Oslávme spolu Svetový deň detí v Starej Tržnici! 🌟

UNICEF na Slovensku vás srdečne pozýva, aby ste sa pripojili k oslave Svetového dňa detí v Starej Tržnici v Bratislave!

Objavte príležitosti pre deti s týmito skvelými organizáciami:

🌍 Virtuálna realita s UNICEF Slovensko

🧩3D dizajnérsky workshop od Lab Cafe Create

🤝 Linka detskej istotyineratívne hry, kvízy, testy pre deti a rodičov na tému práva detí

🎭 Bábkové divadlo od Bábky v nemocnici

📲 Spustenie chatbota U-Report Europe pre mladých ľudí na Slovensku

🌆 Participatívne budovanie nášho mesta spolu s Metropolitný inštitút Bratislavy

🤖 Interaktívny robotický stan od HACK SLOVAKIA

🖌️ “Petrikivka” workshop od SME SPOLU

🐕 Terapeutický psík od Liga za duševné zdravie

🎨 Interaktívne aktivity a merch od Mareena SK

🕹 Kvízy a virtuálna realita od IOM Slovensko

🗣️Hry a aktivity na rozvoj rečových schopností detí od Tenenet

🥽 Virtuálna realita od UNHCR, vďaka ktorej môžete lepšie pochopiť každodennú realitu ľudí utekajúcich zo svojich krajín

Uložte si dátum do vašich kalendárov a nenechajte si ujsť deň plný zábavy, milých stretnutí a zážitkového poznávania. 🗓️ Vstup je voľný a všetci sú vítaní.

Ďakujeme mestu Bratislava za podporu tohto podujatia!

Dovidenia v Starej Tržnici už túto sobotu! 💙

Scroll to Top