tana

Čítajme si…2024

Celoslovenský detský čitateľský maratón “Čítajme si…” 2024 PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU link. Termín maratónu je od 18. do 22. marca 2024 teda od pondelka do piatka (vrátane). Čítať sa bude opäť po celom Slovensku na školách a v knižniciach, v školských kluboch a v centrách voľného času, v škôlkach atď. Prekonáme spolu minuloročný rekord 100591 čitateľov? 

Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónuktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Vysvedčenie nie je rozsudok. Psychológ radí, ako sa s deťmi rozprávať o známkach

NOVINY.SK / V stredu 31. januára 2024 sa v školách budú rozdávať polročné vysvedčenia. Pre mnohé deti aj pre rodičov je to stresová situácia. Podľa psychológov by mali rodičia pred trestami uprednostniť komunikáciu.

Podľa odborníkov sa dieťa so zlými známkami na vysvedčení často cíti ako v bezvýchodiskovej situácii. Jediným únikom býva napríklad útek z domu. Psychológovia radia, aby sa rodičia s deťmi rozprávali nielen o zlých známkach, ale aj o tých dobrých. Zároveň by mal mať žiak istotu, že ak aj príde domov so zlou známkou, nemusí sa báť. “Deti treba podporiť a brať to tak, že majú nedostatky, ktoré treba dohnať. Zákazy a príkazy sú najhoršie riešenie,” uviedla Lucia Chamutyová, psychologička Linky detskej istoty. 

Práve v období uzatvárania známok sa deti vo väčšej miere obracajú aj na krízové linky pomoci. Hovoria o tom, že cítia nátlak a boja sa, že pre zlé známky z nich, takpovediac, nič nebude. “Či už je to hnev alebo hanba, že aj napriek snahe nedosiahli lepšiu známku. Úlohu tu zohráva aj porovnávanie sa s rovesníkmi a pocit, že známky sú to, čo ich definuje,” priblížila Lucia Chamutyová.

V niektorých prípadoch deti vyhodnotia, že najlepším riešením je útek z domu. “Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách je mýtus. Ak sa dieťa neozýva a rodič má podozrenie, že dieťaťu hrozí nebezpečenstvo, je dôležité, aby kontaktovali ihneď políciu,” zdôraznila Zuzana Hrabovská, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR.

Podľa psychologičky, by mali rodičia dieťa ubezpečiť, že bude prijaté za akýchkoľvek okolností a pozrieť sa na možnosti, ako známky zlepšiť. “Ja by som odporučila, aby si deti so zlými známkami nemysleli, že v budúcnosti nič nedokážu. Aj keď dospelí na nich tlačia, ale nie je to pravda,” uviedla deviatačka Sophia.

LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

V piatok 26. januára 1996 – prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mládež, ktorú prevádzkuje organizácia Linka detskej istoty. Odvtedy nepretržite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linkapomoci na tel. č. 116111 v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska.

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou i online linkou špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Četové a emailové poradenstvo poskytujeme už od roku 2000.Fungujeme NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenskaa od nášho vzniku smeposkytli odborné dištančné poradenstvo už viac ako 3 miliónom deťom a mladým ľuďom a tiež dospelým kontaktujúcim naše Linky a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Odborná garantka a jedna zo zakladateliek Linky detskej istoty PHDr. Katarína Trlicová:

„Sú to každoročne desaťtisíce detí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto, keď sa obzriem na uplynulých 28 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre deti a mládež takéto odborné pracovisko existuje už viac ako štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, a že táto Linka bez prerušenia už 28 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na Linke detskej istoty pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mládeže, ich problémy, ako i potreby. Poradcovia na Linke majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje na to, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti a mládež, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ – ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.“

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: LINKA DETSKEJ ISTOTY – OSLAVUJE DNES 28 ROKOV!

Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Celoslovenský detský čitateľský maratón “Čítajme si…” 2024 sa bude konať tento rok v marci – mesiaci knihy v termíne od 18. do 22. marca 2024 teda od pondelka do piatka (vrátane). Čítať sa bude opäť po celom Slovensku na školách a v knižniciach, v školských kluboch a v centrách voľného času, v škôlkach atď. Prekonáme spolu minuloročný rekord 100591 čitateľov? Tešíme sa na všetkých DOČÍTANIA! Vaša Linka detskej istoty (LDI)

Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

POZVÁNKA: Čítajme si…2024 (Na stiahnutie tu: formát A4)

TERMÍN PRIHLÁSENIA: Tým, ktorí sa prihlásia do 14. marca 2024 – LDI pošle poštou všetky potrebné materiály (pozvánky/plagáty), ako i knižné záložky k danému podujatiu a tiež nálepky, brožúrky a letáky o bezplatných a ľahko dostupných službách Linky detskej istoty pre deti a mládež z celého Slovenska. / Prihlasovať sa môžete aj po danom termíne, avšak materiály si budete môcť už len stiahnuť vo formáte PDF na tejto webovej stránke.

MANUÁL: Základné informácie o podujatí „ČITAJME SI…2024″

1. Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI…“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

2. Podujatie sa koná v spolupráci s miestnymi knižnicami, so školskými knižnicami, centrami voľného času, klubmi, radnicami, kníhkupectvami, centrami pre deti a rodiny atď. Podujatie „ČÍTAJME SI…2024“ sa môže v jednom meste či obci konať aj na viacerých miestach.

3. Prihlasovanie účastníkov sa realizuje prostredníctvom elektronickej PRIHLÁŠKY tu: PRIHLÁŠKA “Čítajme si” 2024

Svoju registráciu si môžete overiť tu v ZOZNAME PRIHLÁŠOK. Vaše registrácie sa môžu v tabuľke zobraziť až na druhý deň. Pozor na duplicitné prihlasovanie! Informácie o počte miest, na ktorých sa bude čítať ako i o počte detí, ktoré budú čítať, potrebuje Linka detskej istoty z dôvodu ROZPOSLANIA Podpisových plagátov (formát A2) a Záložiek do kníh pre žiakov, ako i brožúr a ďalších materiálov pre deti, ktoré sa celoslovenského detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI…2024“ zúčastnia.

4. Termín konania tohtoročného „ČÍTAJME SI…2024“ môže byť v ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od pondelka 18. marca 2024 do piatka 22. marca 2024 do 18:00 hod.

5. Účastníci musia prečítať nahlas úryvok z knihy a zapíšu sa do PREZENČNEJ LISTINY (Na stiahnutie tu: formát A4). POČET čítajúcich detí z prezenčnej listiny je potrebné hneď po podujatí (najneskôr však v pondelok 25. 3. 2024) nahlásiť na Linku detskej istoty. POZOR! Samotná prezenčná listina sa na Linku detskej istoty NEPOSIELA.

6. Výber kníh na čítanie je plne vo Vašej kompetencii. Deti môžu čítať knihu v akomkoľvek jazyku.

PRIEBEH PODUJATIA

1. V úvode podujatia Vás prosíme, aby ste v krátkosti informovali deti a mládež o tom, že sa kedykoľvek – keď to budú potrebovať, môžu obrátiť na Linku detskej istoty a informovali ich o službách, ktoré poskytujeme a o tom kedy a ako nás môžu kontaktovať. Tel. číslo 116 111 je Linka pomoci pre deti a mladých ľudí / tel. číslo 116 000 je Krízová linka pre nezvestné deti / On-line poradenstvo: čet a e-mail fungujú cez www.ldi.sk. Služby poskytujeme: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre deti a mládež z celého Slovenska.

Informácie o našich službách sú uvedené aj na knižných záložkách, plagátoch, nálepkách a v brožúrkach, ktoré Vám pošleme.

2. Po otvorení Vášho podujatia začne čítať prvé dieťa, začína čítať buď stranu, či iba niekoľko odsekov z vybranej knihy. Keď dočíta, pokračuje ďalší čitateľ / čitateľka… atď.

3. Môžete využiť veľký PODPISOVÝ PLAGÁT formát A2 na podpisy pre čítajúce deti. Podpisový plagát aj prezenčné listiny zostávajú u Vás na mieste čítania, nie je potrebné ich posielať na Linku detskej istoty.

3. Po skončení podujatia nahláste počet detí, ktoré čítali – a to v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ, pracovníkom Linky detskej istoty prostredníctvom elektronickej VÝSLEDKOVEJ LISTINY: VÝSLEDKOVÁ LISTINA “Čítajme si” 2024 (alebo na email citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ.

Nahláste najneskôr do pondelka 25. 3. 2024 do 18.00 hod., aby ste boli zaradení do zlosovania. Výsledný počet čítajúcich detí bude zverejnený na webovej stránke www.ldi.sk a na LDI FB a IG.

4. Následne v utorok dňa 26. 3. 2024 prebehne na Linke detskej istoty losovanie z pomedzi účastníkov o vybrané knižné publikácie. Do losovania budú zaradené iba tie školy, knižnice, kluby atď., ktoré nahlásia finálny počet čítajúcich deti – podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bode 3. vyššie.

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRE DETI NA PODUJATIE:

1) Knihu / knihy na čítanie (v akomkoľvek jazyku).

2) PREZENČNÚ LISTINU, na ktorú sa podpíše každé dieťa, ktoré čítalo. / A prípadne tiež PODPISOVÝ PLAGÁT.

3) Nahlásiť počet čítajúcich detí po ukončení čítania – najneskôr do pondelka 25. 4. 2024 do 18.00 hod. cez: elektronickú VÝSLEDKOVÚ LISTINU alebo emailom citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA- POBOČKY / POČET DETÍ.

PROPAGÁCIA A ZDIEĽANIE REALIZÁCIE VÁŠHO PODUJATIA:

Pokiaľ bude vo Vašich regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o Vašom podujatí, prosím, pošlite nám o tom informáciu emailom na citajmesi@ldi.sk. Týka sa to aj fotografií, obrázkov alebo zaujímavých situácií, ktoré sa Vám pri tomto podujatí vyskytli a s ktorých uverejnením na sociálnych sieťach Linky detskej istoty súhlasíte. Kreativita a operatívnosť miestnych partnerov je vítaná.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez e-mail: citajmesi@ldi.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: 0947 954 976

Podujatie je tento rok realizované s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. 

Odborný výcvik poradcov Linky detskej istoty – február 2024

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 29. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie psycho-sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie pre deti a mládež. 

 • Hľadáme špecificky študentov denného štúdia pomáhajúcich profesií, ktorí sú v MAGISTERSKOM stupni štúdia. 
 • Ponúkame brigádnickú prácu, ktorá sa vykonáva prezenčne – bez možnosti HO, pod vedením skúsených supervízorov a intervízorov z pomáhajúcich profesií. Súčasťou práce je aj: účasť na nadstavbových vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach. 
 • Podmienky prijatia do výcviku sú: zaslanie CV a motivačného listu, úspešné absolvovanie osobného pohovoru a následne absolvovanie odborného výcviku vo všetkých určených dňoch + preukázanie bezúhonnosti. 
 • V prípade záujmu pošlite CV spolu s motivačným listom a telefónnym číslom na adresu: tana@ldi.sk 

Deti cítia stres rodičov aj naše porovnávanie sa. Napriek radosti sa vo vianočné dni môžu cítiť smutne a osamelo: Tu je 9 dôležitých rád pre rodičov…

Tínedžeri, mladiství, deti – nie vždy ich vnútornému svetu rozumieme do detailov.

Hoci deti trávia Vianoce s blízkymi, môžu sa cítiť osamelo: Ako zvládnuť toto obdobie čo najlepšie, radia odborníčky

Áno, Vianoce sú označované ako sviatky pokoja či obdobie hojnosti, no v skutočnosti také nutne nemusia byť. Možno práve tieto Vianoce budú pre niektoré rodiny o čosi náročnejšie, než boli po minulé roky. Zobrazovanie usmiatych rodín nad prehýbajúcim sa štedrovečerným stolom nemusí reflektovať realitu v každej rodine.

Práve naopak, môže vytvárať napätie a nerealistické očakávania. Odborníci a odborníčky – psychologičky a psychológovia z Linky detskej istoty (ďalej LDI) sa vám pokúsia ponúknuť návrhy, ako zvládnuť toto obdobie čo najlepšie.

Viac rodiny, viac názorov, viac konfliktov, viac nedorozumení

Kvôli čomu je dôležité hľadieť na sviatočné obdobie z rôznych perspektív? Čím to je, že práve obdobie, ktoré je pomenúvané ako „čas pokoja“ a zobrazované idylicky, môže byť niektorými ľuďmi vnímané ako náročné či zaťažujúce?

„V rodinách sa môže vyskytnúť akýkoľvek dôvod na to, aby sa z vianočných sviatkov stalo náročnejšie obdobie než obvykle. Stretávajú sa viacerí členovia rodiny, zväčša aj širšej rodiny, trávia spoločne viac času, čo môže viesť k stretu názorov či ku vzniku konfliktov. Aj preto je dôležité hovoriť o svojich potrebách a očakávaniach s blízkymi,“ upozornila hneď na úvod psychologička z LDI Katarína Kožová.

„Otvorená komunikácia s blízkymi ohľadom vzájomných očakávaní, predstáv a potrieb umožňuje predísť vzniku nedorozumení či konfliktov. Kľúčovým je nielen byť vnímavým voči svojim blízkym, ale i voči sebe samému.“ dodáva.

Vianočné sviatky môžu byť intenzívnejšou záťažou pre ľudí, ktorí si viac uvedomujú svoju osamelosť. Navyše niekedy s nami pri štedrovečernom stole nemôžu sedieť tí, ktorých by sme tam radi mali (nech už je dôvod akýkoľvek). Psychologička Lucia Chamutyová potvrdila, že pocit osamelosti sa dotýka i detí a mladých ľudí.

Obdobie vianočných sviatkov nemusíme prežiť nevyhnutne podľa zaužívaných zvykov, ale môžeme ich prispôsobiť jedinečným potrebám vlastnej rodiny.

Ako sa postaviť “vianočným” výzvam

Linka detskej istoty prináša niekoľko tipov od odborníkov, ako odpovedať na spomínané výzvy:

 • ak potrebujete prestávku či oddych, bez výčitiek si ich doprajte – či už v pohodlí svojej postele s obľúbenou knihou v ruke, alebo na prechádzke na čerstvom vzduchu
 • je v poriadku, ak nenapečiete pre celú bytovku – namiesto toho môžete pozvať susedu na čaj
 • k pocitu naplnenia či spokojnosti môže viesť aj angažovanie sa v dobrovoľníckej práci (či už v rámci nejakej organizácie, prostredníctvom rôznych zbierok, či len tak pomôcť susedovi pri bežnej činnosti)
 • doprajte si rozptýlenie od Vianoc – napríklad si môžete pozrieť film, ktorého dej sa odohráva v lete
 • aj venovanie sa tvorivej činnosti môže priniesť želané rozptýlenie (nech už ide o čokoľvek)
 • naplánujte si nejakú príjemnú činnosť na obdobie po Vianociach, na ktorú sa budete tešiť
 • osožný môže byť tiež „digitálny detox“, teda vzdialenie sa zo sveta obrazoviek a sociálnych sietí, kde druhí prezentujú naaranžované fotky, čo nám môže pomôcť vyhnúť sa porovnávaniu
 • zameranie sa na vďačnosť znižuje mieru prežívaného stresu, zlepšuje náladu a podporuje pozitívne vzťahy
 • povedzte svojim blízkym, čo môžu začať alebo naopak prestať robiť, aby ste sa cítil lepšie. Je v poriadku ukončiť rozhovor, v ktorom sa necítite príjemne. Môžete si to dopredu nacvičiť, prípadne môžete navrhnúť nejakú spoločnú aktivitu v záujme ukončiť nepríjemný rozhovor. Ak je pre vás náročné komunikovať s druhými o tom, ako sa cítite, môžete im o tom napísať list.

NAJMAMA.SK

Celý článok tu: Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo. 

Deti a mladí sa môžu aj počas sviatkov obrátiť na Linku detskej istoty. Tím odborníkov je k dispozícii na telefónnom čísle linky 116111. Funguje nonstop, je bezplatná a anonymná.

Bratislava 12. decembra (TASR) – Deti a mladí ľudia môžu cez vianočné sviatky pociťovať osamelosť. V rámci rodinného kruhu sa môžu cítiť niekedy nepochopení. Treba im preto dopriať aj čas s priateľmi. Upozornila na to Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty (LDI). Tá bude fungovať aj počas sviatkov.

Práve deti a mladí ľudia môžu osamelosť pociťovať vo zvýšenej miere, a to i napriek tráveniu sviatkov so svojimi blízkymi. Spúšťačom môže byť napríklad zvýšený stres rodičov spôsobený spoločenským tlakom mať dokonalé Vianoce či všeobecný zhon spojený so sviatkami,” skonštatovala.

Psychologička z LDI Katarína Kožová zase poukázala na to, že cez sviatky môže dochádzať aj k vzniku hádok. “Stretávajú sa viacerí členovia rodiny, zväčša aj širšej, trávia spoločne viac času, čo môže viesť k stretu názorov či ku vzniku konfliktov. Aj preto je dôležité hovoriť o svojich potrebách a očakávaniach s blízkymi,” povedala.

O svoje prežívanie sa môžu deti a mladiství podeliť anonymne aj na Linke pomoci pre deti a mladých na tel. čísle 116 111, ktorá funguje 24/7 bezplatne aj počas celých sviatkov. Psychologičky a psychológovia LDI sú k dispozícii non-stop, vo dne aj v noci a uvítajú každý telefonát. Denne funguje aj LDI online poradňa na www.ldi.sk.

Nech tieto Vianoce prinášajú nielen darčeky, ale aj podporu a porozumenie pre všetkých, ktorí to budú potrebovať.

TASR TERAZ.SK

Celá TLAČOVÁ SPRÁVA LDI tu: Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo. 

Manuál o šikane pre rodičov: kedy klásť dieťaťu otázky, ako komunikovať so školou a prečo hneď nevolať psychológa

Ako dieťa motivovať, aby sa dokázalo zdôveriť?

Na to, aby dieťa cítilo, že sa nám môže zdôveriť, je podľa psychologičky a odbornej garantky Linky detskej istoty Kataríny Trlicovej dôležitý najmä dobrý a otvorený vzťah rodiča s dieťaťom. „Ak sa s dieťaťom rodič bežne rozpráva o zážitkoch, o kamarátoch, o prežívaní, o zvládaní rôznych situácií, ale hlavne dieťa počúva a dôveruje mu, dieťa zvyčajne nemá problém zdôveriť sa,“ vysvetľuje.

DENNIKN.SK

Celý článok tu: Manuál o šikane pre rodičov: kedy klásť dieťaťu otázky, ako komunikovať so školou a prečo hneď nevolať psychológa

Tento rok oslavujeme 16 rokov fungovania harmonizovaného tel.čísla 116111 Linky pomoci pre deti a mládež

Tento rok oslavujú Linky pomoci pre deti a mládež – 16 rokov fungovania – harmonizovaného telefónneho čísla 116111, ktoré bolo pridelené jednotne pre detské linky pomoci v Európe. Telefónne číslo 116 111 funguje v 30 európskych krajinách.

🔹️Pre Slovensko Linku pomoci pre deti a mládež na tel. čísle 116111 prevádzkuje naša organizácia – Linka detskej istoty. Linky 116111 fungujú non-stop, bezplatne a anonymne a v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Linky pomoci pre deti a mládež v Európe.

🔹️Linky pomoci pre deti a mládež v Európe každoročne poskytujú poradenstvo 1,5 miliónu deťom a mladým. V priebehu rokov to bola práve téma duševného zdravia s ktorou sa najviac deti a mládež na Linky pomoci 116111 obracali, potom nasledovali obavy z násilia, rozhovory o vzťahoch v rodine a rozhovory o vzťahoch s rovesníkmi.

Scroll to Top