admin

Výcvik nových poradcov Linky detskej istoty

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY DENNÉHO ŠTÚDIA VŠ

Hľadáme špecificky študentky a študentov denného štúdia VŠ pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika…) 3. a 4. ročníkov
Brigádnicka práca a následne študentská prax na Linke detskej istoty (LDI)
Flexibilita pracovného času – služieb na LDI je podmienkou – Linka funguje NON-STOP 24/7

Ďalší odborný výcvik pre nových poradcov a poradkyne Linky detskej istoty plánujeme v roku 2024 február/marec

Čítajme si

Prečo projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

Ďakujeme 💙 VŠETKÝM, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu “Čítajme si…2023!”

Spolu nás čítalo tento rok VIAC AKO 100 000 a čítalo sa na 673 školách, knižniciach a kluboch po celom Slovensku!!! 💙 👏

Dnes sme už vyžreboli aj 10 výherných škôl / knižníc, ktoré dostanú poštou balíčky s knihami 📚 od Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh. Gratulujeme! Výhercov nájdete na obrázku. Už teraz sa tešíme sa na spoločné “Čítajme si…” opäť v roku 2024 – bude to jubilejný 15. ročník!

Linka detskej istoty oslavuje 27 rokov

S radosťou by sme všetkým chceli oznámiť, že 26. 1. 2023 je dňom, kedy Linka detskej istoty oslavuje 27 rokov.

Teší nás, že tu môžeme byť pre deti a mladých ľudí a že im 27 rokov nepretržite môžeme podávať pomocnú ruku vo chvíľach a situáciách, ktoré sú pre nich náročné. Priestor dávame aj dospelým, ktorí nás kontaktujú s rôznymi témami v záujme detí.
Za každým telefonátom (četom, emailom) na Linku je na jednej strane príbeh dieťaťa, či mladého človeka, na strane druhej poskytnutá pomoc zo strany našich poradkýň a poradcov.

Ďakujeme našim poradkyniam a poradcom za ich trpezlivosť, nadšenie, profesionalitu. Ďakujeme aj našim podporovateľom, bez ktorých by to nešlo.

Linka detskej istoty s Nadáciou Markíza

MARKIZA.SK

Celý článok tu: Praktické rady poradcov z Linky detskej k téme riešenia šikany na školách

PRE RODIČOV

JE MOJE DIEŤA ZAPLETENÉ DO ŠIKANOVANIA?

AKO SPOZNÁM, ČI MOJE DIEŤA ŠIKANUJÚ?

AKO PRISTUPOVAŤ K DIEŤAŤU, AK SI MYSLÍM, ŽE HO ŠIKANUJÚ?

ČO MÁM ROBIŤ, AK SI MYSLÍM, ŽE MOJE DIEŤA ŠIKANUJE DRUHÝCH?

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE RODIČOV

PRAKTICKÉ INŠTRUKCIE A RADY NA INTERVENCIU V PRÍPADOCH ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH

Scroll to Top