Pomoc.sk

Poskytuje špecializované poradenstvo pre oblasť problémov, ktoré prinášajú nové technológie – internet, sociálne siete, mobil a pod. V rámci tejto poradne venujeme zvýšenú pozornosť najmä:

bezpečnému používaniu internetu
agresívnemu, násilnému a znevažujúcemu správaniu
zneužívaniu osobných údajov
vzťahom a komunikácii na sociálnych sieťach
nevhodnému obsahu na internete a v počítačových hrách
deti a mládež sa však na nás môžu obráť s akýmkoľvek problémom, témou alebo len s potrebou podeliť sa s niekým o svoje prežívanie; problémy v rodine, v škole, s kamarátmi, učiteľmi, ale aj otázky závislosti, fyzického a psychického týrania, či myšlienok na ukončenie života.

VOLAJTE: 116111

• NON-STOP
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO

ČETUJTE

Cez www.ldi.sk
Denne 18:00-22:00

116111@ldi.sk​

Pošlite nám email

Scroll to Top