Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Celoslovenský detský čitateľský maratón “Čítajme si…” 2024 sa bude konať tento rok v marci – mesiaci knihy v termíne od 18. do 22. marca 2024 teda od pondelka do piatka (vrátane). Čítať sa bude opäť po celom Slovensku na školách a v knižniciach, v školských kluboch a v centrách voľného času, v škôlkach atď. Prekonáme spolu minuloročný rekord 100591 čitateľov? Tešíme sa na všetkých DOČÍTANIA! Vaša Linka detskej istoty (LDI)

Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

POZVÁNKA: Čítajme si…2024 (Na stiahnutie tu: formát A4)

TERMÍN PRIHLÁSENIA: Tým, ktorí sa prihlásia do 14. marca 2024 – LDI pošle poštou všetky potrebné materiály (pozvánky/plagáty), ako i knižné záložky k danému podujatiu a tiež nálepky, brožúrky a letáky o bezplatných a ľahko dostupných službách Linky detskej istoty pre deti a mládež z celého Slovenska. / Prihlasovať sa môžete aj po danom termíne, avšak materiály si budete môcť už len stiahnuť vo formáte PDF na tejto webovej stránke.

MANUÁL: Základné informácie o podujatí „ČITAJME SI…2024″

1. Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI…“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

2. Podujatie sa koná v spolupráci s miestnymi knižnicami, so školskými knižnicami, centrami voľného času, klubmi, radnicami, kníhkupectvami, centrami pre deti a rodiny atď. Podujatie „ČÍTAJME SI…2024“ sa môže v jednom meste či obci konať aj na viacerých miestach.

3. Prihlasovanie účastníkov sa realizuje prostredníctvom elektronickej PRIHLÁŠKY tu: PRIHLÁŠKA “Čítajme si” 2024

Svoju registráciu si môžete overiť tu v ZOZNAME PRIHLÁŠOK. Vaše registrácie sa môžu v tabuľke zobraziť až na druhý deň. Pozor na duplicitné prihlasovanie! Informácie o počte miest, na ktorých sa bude čítať ako i o počte detí, ktoré budú čítať, potrebuje Linka detskej istoty z dôvodu ROZPOSLANIA Podpisových plagátov (formát A2) a Záložiek do kníh pre žiakov, ako i brožúr a ďalších materiálov pre deti, ktoré sa celoslovenského detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI…2024“ zúčastnia.

4. Termín konania tohtoročného „ČÍTAJME SI…2024“ môže byť v ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od pondelka 18. marca 2024 do piatka 22. marca 2024 do 18:00 hod.

5. Účastníci musia prečítať nahlas úryvok z knihy a zapíšu sa do PREZENČNEJ LISTINY (Na stiahnutie tu: formát A4). POČET čítajúcich detí z prezenčnej listiny je potrebné hneď po podujatí (najneskôr však v pondelok 25. 3. 2024) nahlásiť na Linku detskej istoty. POZOR! Samotná prezenčná listina sa na Linku detskej istoty NEPOSIELA.

6. Výber kníh na čítanie je plne vo Vašej kompetencii. Deti môžu čítať knihu v akomkoľvek jazyku.

PRIEBEH PODUJATIA

1. V úvode podujatia Vás prosíme, aby ste v krátkosti informovali deti a mládež o tom, že sa kedykoľvek – keď to budú potrebovať, môžu obrátiť na Linku detskej istoty a informovali ich o službách, ktoré poskytujeme a o tom kedy a ako nás môžu kontaktovať. Tel. číslo 116 111 je Linka pomoci pre deti a mladých ľudí / tel. číslo 116 000 je Krízová linka pre nezvestné deti / On-line poradenstvo: čet a e-mail fungujú cez www.ldi.sk. Služby poskytujeme: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre deti a mládež z celého Slovenska.

Informácie o našich službách sú uvedené aj na knižných záložkách, plagátoch, nálepkách a v brožúrkach, ktoré Vám pošleme.

2. Po otvorení Vášho podujatia začne čítať prvé dieťa, začína čítať buď stranu, či iba niekoľko odsekov z vybranej knihy. Keď dočíta, pokračuje ďalší čitateľ / čitateľka… atď.

3. Môžete využiť veľký PODPISOVÝ PLAGÁT formát A2 na podpisy pre čítajúce deti. Podpisový plagát aj prezenčné listiny zostávajú u Vás na mieste čítania, nie je potrebné ich posielať na Linku detskej istoty.

3. Po skončení podujatia nahláste počet detí, ktoré čítali – a to v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ, pracovníkom Linky detskej istoty prostredníctvom elektronickej VÝSLEDKOVEJ LISTINY: VÝSLEDKOVÁ LISTINA “Čítajme si” 2024 (alebo na email citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA – POBOČKY / POČET DETÍ.

Nahláste najneskôr do pondelka 25. 3. 2024 do 18.00 hod., aby ste boli zaradení do zlosovania. Výsledný počet čítajúcich detí bude zverejnený na webovej stránke www.ldi.sk a na LDI FB a IG.

4. Následne v utorok dňa 26. 3. 2024 prebehne na Linke detskej istoty losovanie z pomedzi účastníkov o vybrané knižné publikácie. Do losovania budú zaradené iba tie školy, knižnice, kluby atď., ktoré nahlásia finálny počet čítajúcich deti – podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bode 3. vyššie.

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRE DETI NA PODUJATIE:

1) Knihu / knihy na čítanie (v akomkoľvek jazyku).

2) PREZENČNÚ LISTINU, na ktorú sa podpíše každé dieťa, ktoré čítalo. / A prípadne tiež PODPISOVÝ PLAGÁT.

3) Nahlásiť počet čítajúcich detí po ukončení čítania – najneskôr do pondelka 25. 4. 2024 do 18.00 hod. cez: elektronickú VÝSLEDKOVÚ LISTINU alebo emailom citajmesi@ldi.sk v tvare: MESTO/OBEC / PRESNÝ NÁZOV MIESTA- POBOČKY / POČET DETÍ.

PROPAGÁCIA A ZDIEĽANIE REALIZÁCIE VÁŠHO PODUJATIA:

Pokiaľ bude vo Vašich regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o Vašom podujatí, prosím, pošlite nám o tom informáciu emailom na citajmesi@ldi.sk. Týka sa to aj fotografií, obrázkov alebo zaujímavých situácií, ktoré sa Vám pri tomto podujatí vyskytli a s ktorých uverejnením na sociálnych sieťach Linky detskej istoty súhlasíte. Kreativita a operatívnosť miestnych partnerov je vítaná.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez e-mail: citajmesi@ldi.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: 0947 954 976

Podujatie je tento rok realizované s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. 

Scroll to Top