Spustenie pohotovostného systému AMBER ALERT Slovensko

Dňa 31. 3. 2015 bol na Slovensku spustený záchranný pohotovostný systém AMBER Alert Slovensko

Naše Novinky, Canal14 – YouTube

Video z tlačovej konferencie Linky detskej isoty a partnerov projektu si môžete pozrieť tu: YouTube Canal 14

Scroll to Top